Ukraina

Nie chcą ciemności

Komisja Współpracy Lokalnej pozytywnie zaopiniowała projekty zmieniające uchwały w sprawie zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli oraz ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych na lata 2020-2023. Ma to na celu umożliwienie osiedlom przystąpienie do programu związanego z doświetleniem przejść dla pieszych.

Fot. ZDM Poznań - grafika artykułu
Fot. ZDM Poznań

Zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych jest jednym z priorytetów Miasta w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Od kilku lat podejmowane są działania mające na celu zabezpieczenie najmniej chronionych uczestników ruchu.

Jedną z metod jest doświetlanie przejść dla pieszych. Montowane na niższych słupach oprawy kierują strumień światła pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę, co sprawia, że przechodząca przez nią osoba jest po zmroku lepiej widoczna dla zbliżającego się kierowcy. Dodatkowe oświetlenie poprawia wzajemną widoczność przechodniów i kierowców po zapadnięciu zmroku. Lepsza widoczność oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa.

Program „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy”, którego pomysłodawcą jest radny Paweł Matuszak, wpisuje się m.in. w zasadę pomocniczości i upodmiotowienia cechujące istotę funkcjonowania rad osiedli – pozwoli lepiej rozpoznawać potrzeby, a następnie decydować o realizacji oczekiwań mieszkańców.

Coroczne współfinansowanie programu z budżetu Miasta w wysokości 50% wszystkich kosztów związanych z budową doświetlenia przejścia dla pieszych ma zapewnić realne wsparcie dla budżetów rad osiedli i zachęcić je jeszcze bardziej do przeznaczenia środków na wspólne z Miastem działania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Dla realizacji programu „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” ustala się wysokość środków na ten cel na rok 2023 na poziomie 500 tys. zł. Na początku 2023 roku ma więc rozpocząć się zbierania wniosków od rad osiedli, które przejścia doświetlić, a następnie ich weryfikacja.

Źródlo:biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

M. Nickel nie żyje

Założyciel PTB Nickel zmarł w wieku 73 lat. Marian Nickel był założycielem PTB Nickel. Firma ...

Skwer dla Ukrainy

Skwerowi w rejonie ulic Kórnickiej i Serafitek – Rada Miasta nadała na kwietniowej sesji imię ...

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. ...

Remont Starego Rynku

Wykonawca nowej płyty poznańskiego rynku staromiejskiego ma już pozwolenie na budowę. Na razie prowadzi prace ...

Łódką po stawie Sołackim?

Co z łódkami na stawach w parku Sołackim? MTP zapowiada, że na pewno wrócą. Być ...