Fotografia wnętrz

Nie doszło do skażenia wody

Informacje o awarii w suszarni osadów w Koziegłowach wywołała spore poruszenia wśród mieszkańców Poznania. Radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej spotkali się z przedstawicielami spółki Aquanet, aby porozmawiać o tej sytuacji.

Od kilku miesięcy osadami, które powstają w wyniku oczyszczania ścieków, musi zajmować się firma zewnętrzna. Generuje to koszty. Na początku roku pozbycie się granulatu, który powstaje z osadu, kosztowało Aquanet około 160 zł za tonę. Obecnie cena pozbycia się osadów wzrosła do 540 zł. Aquanet rocznie musi zutylizować 80 tys. ton.

Pracownicy Aquanetu tłumaczą, że na taką podwyżkę złożyło się kilka czynników, w tym zmiany prawne, które nakładają na firmy składające i przetwarzające odpady nowe obowiązki, w tym m.in. montaż wizyjnego monitoringu nagrywającego odpady oraz zmianę pozwolenia na przetwarzanie odpadów. Wiąże się to z ogromnymi kosztami dla firm, a co za tym idzie wzrostem cen.

Komisja, która została powołana, aby wyjaśnić, dlaczego doszło do awarii, ustaliła, że główną przyczyną było przetarcie w jednym z urządzeń, przez które do instalacji przedostał się tlen, tworząc wybuchową mieszankę. Z zapewnień Anny Graczyk – wiceprezes Aquanetu, wynika, że wybuch nie zakłócił procesu oczyszczania ścieków, które, przed trafieniem do Warty, cały czas były i są dobrze oczyszczane.

Koszty naprawy suszarni oszacowano na ponad milion złotych, a ponowne uruchomienie zaplanowano na maj 2020 r. Mimo że sytuacja została opanowana, radni zachęcają Aquanet do pogłębionej analizy i sprawdzenia, czy istnieje tańszy sposób pozbywania się osadów i granulatu.

Komisja rozmawiała także o stawkach dotacji na 2020 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich. Projekt zakłada stawki w wysokości 592 zł na usługi związane z zagospodarowaniem jednego hektara lasów oraz konserwacji terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny, 252 zł na usługi związane z ochroną hektara lasu związane z ochroną, włączając w to ochronę przed pożarami oraz 231 zł na usługi związane z nadzorem nad hektarem lasu, niebędącym własnością Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów administrowanych przez Zakład Lasów Poznańskich. Według projektu na konserwację, ochronę i zagospodarowanie lasów w budżecie ma zostać zabezpieczone 2 mln 295 tys. zł. Komisja wydała w tej sprawie opinię pozytywną.

x

Zobasz także

Rozbudują świetlicę w Szreniawie

Wójt Jan Broda podpisał notarialną umowę darowizny działki nr 22/8 w Szreniawie wraz z budynkiem ...

Będzie tunel w Kobylnicy

Przedstawiciele władz powiatu poznańskiego i PKP PLK podpisali umowę, na podstawie której spółka dołoży do ...

Otwarto węzeł w Kleszczewie

Inwestycja przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem ale także udogodnieniami dla pasażerów. Na węźle ...

Książka o Suchym Lesie

Sprzedaż książki ” Ilustrowane dzieje gminy Suchy Las” rozpoczynamy w poniedziałek 20 stycznia o g. ...

Jaka nazwa dla Centrum?

Komorniki wybierają nazwę dla nowo budowanego Centrum Kultury! 1. Centrum Tradycji i Kultury (CTK) 2. ...