Nietoperze w fortach

Jakie działania podejmuje miasto w obronie zimujących w fortach nietoperzy i jakie inicjatywy są podejmowane w fortach w okresie hibernacji tych zwierząt – z takim pytaniami zwróciła się w interpelacji radna Lidia Dudziak.
Radna uważa, że podmioty odpowiedzialne za najem fortów, wykorzystanie ich, a także je dzierżawiące niewiele robią sobie z faktu, że forty objęte są ochroną nie tylko na podstawie przepisów o ochronie zabytków, ale również na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

Jako przykład podała działalność jednej z fundacji dzierżawiącej od ZKZL Fort II. Fundacja ta podnajmuje część fosy, w której zimowało corocznie około 200 osobników nocka Nattera, również w okresie zimy, różnym organizacjom i grupom, których działalność z pewnością nie jest obojętna dla nietoperzy.

Radna zwróciła uwagę, że problem niekontrolowanej eksploatacji fortów w okresie hibernacji dotyczy również innych fortów i jest związany z dynamicznie rozwijającym się ruchem miłośników fortyfikacji zrzeszonych w bardziej lub mniej formalnych grupach.

Radna poprosiła w interpelacji o informację na temat przeprowadzonych dotychczas i planowanych działań, które umożliwią skuteczną ochronę nietoperzy zimujących w poznańskich fortyfikacjach oraz o informację na temat współpracy RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) z ZKZL (Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych) w zakresie określenia nowych zasad użytkowania i najmu fortów, co zapowiedziano w ubiegłym roku.
Marek Zakrzewski_archiwum PLOT

x

Zobasz także

Okazały pień pozostanie

Do tej pory rosła tam dwupniowa robinia biała o obwodzie ponad 475 cm (mierzonym na ...

Sprzedają grunt przy Kinepolis

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji ponownie próbuje sprzedać działki na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Franowo ...

Czy będą miejskie łąki?

W połowie lutego radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której postulował ograniczenie w koszeniu miejskich ...

Dotacja dla franciszkanów

Radni z Komisji Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi ...

Nowa szkoła na Strzeszynie

Krajowy Zasób Nieruchomości zgodził się na przekazanie Miastu Poznań działki na Strzeszynie. Dzięki temu będzie ...