Fotografia wnętrz

NIK o termomodernizacji

Termomodernizacja przeprowadzana z udziałem środków publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe przynosi pozytywne efekty, choć nie w takiej skali, jak oczekiwano. W skontrolowanych spółdzielniach nastąpiło ograniczenie zużycia energii cieplnej. Obniżyły się także koszty ogrzewania budynków mieszkalnych. Jednak oszczędności były niższe niż przewidywano. Wpływ na to miały podwyżki cen energii oraz nierzetelnie sporządzone audyty, które zawyżały spodziewane efekty ekologiczne oraz ekonomiczne.

W celu planowania i weryfikacji poziomu zużycia energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń, dostępne jest specjalne narzędzie obliczeniowe, proste w obsłudze i niewymagające wiedzy specjalistycznej. Może być wykorzystywane zarówno przez instytucje dofinansowujące, jak również wszystkich inwestorów korzystających z dofinansowania, w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

NIK sprawdziła efekty termomodernizacji przeprowadzanej w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. Oceniła zgodność rzeczowego wykonania zadania z przyjętymi założeniami, ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie opłat z tytułu jej zakupu. Kontrolą objęła 354 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach 19 spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju.

Kontrola NIK wykazała, że skutkiem przeprowadzonej termomodernizacji było obniżenie zużycia energii, jednak w wymiarze o 42% niższym od zaplanowanego w audytach energetycznych, które często zawyżały zakładane efekty. Jak wykazała analiza ekspercka, 20% tych audytów, załączonych do wniosków o udzielenie pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miało błędy, które dyskwalifikowały ich wykorzystanie do planowanych zakresów działań termomodernizacyjnych. Problemem był także brak standaryzacji danych – przyjęcia stałych warunków zewnętrznych dla określenia ilości planowanego w audytach energetycznych zapotrzebowania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie zużywanego przed i po termomodernizacji. Spółdzielnie nie przeprowadzały także regulacji systemów ogrzewania w budynkach, tak aby dostosować je do zmniejszonego poboru ciepła. Osiągnięto jednak efekty rzeczowe termomodernizacji, głownie w postaci docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany drzwi zewnętrznych i okien w częściach wspólnych nieruchomości.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Marcin Kostaszuk jest w miejscu: Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania.
22 lipca o 11:32 · Poznań ·

#ngo #nietylkokultura
Dziś ostatni dzień składania wniosków do naszego konkursu dotacyjnego, ale że kliknąć „wyślij” możecie do 17.00 to bardzo proszę: JESZCZE RAZ SPRAWDŹCIE TABELĘ REZULTATÓW WASZYCH DZIAŁAŃ!

Mówiliśmy o tym sporo na naszych szkoleniach, ale powtarzać trzeba do znudzenia: intencją ustawodawcy jest przesunięcie ciężaru rozliczenia projektów z kosztorysu, na realne rezultaty. Realne, czyli możliwe do zmierzenia. W związku z tym nie piszcie o poszerzaniu świadomości, uwrażliwieniu społeczności czy wypromowaniu danego artysty, miasta czy wydarzenia. Dlaczego? Bo w żaden sposób nie uda się zmierzyć np. tego nieszczęsnego poszerzenia świadomości, że o uwrażliwieniu i wypromowaniu nie wspomnę. Jeśli chcesz zorganizować koncert, pierwszoplanowym rezultatem jest ten koncert. Analogicznie będzie ze spektaklem, wystawą, cyklem 4 warsztatów, festiwalem złożonym z 7 działań.

Takie reguły, wyznaczone na poziomie ogólnopolskim, a nie tylko w Poznaniu, dotyczą nie tylko kultury ale każdej innej działalności pożytku publicznego. Pamiętajcie, żeby nie nakładać na siebie zobowiązania, którego nie będzie można wypełnić, bo jest zbyt abstrakcyjne.

x

Zobasz także

Pakiet dla mobilności

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na długo, a być może już zawsze zmieni życie miejskie. Rząd ograniczył ...

Jaki ład przestrzenny

We wtorek, 5 kwietnia miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium ...

UMP nie wyda danych

Treść maila można uznać za próbę wyłudzenia danych osobowych zamieszczonych w spisie wyborców – mieszkańców ...

Na działkę lepiej nie jechać

Na gruncie obowiązującego prawa brak podstaw dla wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania w rodzinnych ogrodach ...

Nasz pakiet dla firm

Ulgi i odroczenia płatności proponuje poznański samorząd przedsiębiorcom w ramach pakietu antykryzysowego w związku z ...