Fotografia wnętrz

Nocami jaśniej na Śródce

Na potrzebę wprowadzenia odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego na Śródce zwrócił uwagę w interpelacji radny Andrzej Rataj. Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski.
Na Śródce od wielu lat prowadzone są liczne działania rewitalizacyjne. Efekty podejmowanych inicjatyw są pozytywne, dzięki czemu ta część naszego miasta staje się coraz piękniejsza i popularna wśród mieszkańców i turystów. Zdaniem radnego Andrzej Rataja obecnie jednym z zadań, które w krótkim czasie powinny zostać jeszcze zrealizowane na Śródce, jest przywrócenie właściwego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza na ulicach: Filipińskiej, Ostrówek, Śródka i Świętego Jacka. Na problem ten wskazują mieszkańcy, miejscowa Rada Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, a także osoby przebywające w tym rejonie po zmroku. Sytuacja powoduje znaczny dyskomfort oraz brak poczucia bezpieczeństwa. Stąd wskazane byłoby wprowadzenie odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego, wpisującego się w szczególny, kameralny i zabytkowy charakter Śródki. Radny zapytał też w interpelacji jaki jest szacunkowy koszt wprowadzenia odpowiedniego i wystarczającego oświetlenia ulicznego na Śródce.

W udzielonej radnemu odpowiedzi wiceprezydent Mariusz Wiśniewski wyjaśnia, że teren Śródki objęty jest działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Jednym z efektów są działania właścicieli kamienic zmierzające do odnowienia elewacji budynków. Skutkiem ubocznym tych działań są żądania demontażu opraw oświetleniowych z elewacji budynków (bez możliwości ich późniejszego ponownego montażu) kierowane do spółki Enea Oświetlenie, aktualnego właściciela oświetlenia drogowego na tym obszarze.

Mając na uwadze demontaż opraw oświetleniowych oraz konieczność poprawy oświetlenia i bezpieczeństwa w tym rejonie Zarząd Dróg Miejskich, we współpracy z BKPiRM, podjęli rozmowy ze spółką Enea Oświetlenie w celu wypracowania rozwiązania, które doraźnie pozwoliłoby zmniejszyć negatywne skutki powyższych działań. Efektem tych rozmów jest montaż kilku latarni pochodzących z remontowanego pl. Kolegiackiego, które mają zostać zainstalowane przez Enea Oświetlenie w najbardziej newralgicznych, niedoświetlonych miejscach (na ulicach Ostrówek i Śródka). Jest to rozwiązanie przewidziane do czasu kompleksowej rewitalizacji śródeckich ulic łącznie z realizacją nowego oświetlenia, wpisującego się swoim charakterem w tę historyczną część Miasta. Enea Oświetlenie poinformowała ZDM, że rozpoczęła zbieranie dokumentacji niezbędnej do prac projektowych. Realizacja prac wymagać będzie uzyskania także decyzji konserwatorskiej oraz nadzoru archeologicznego. Szacunkowe koszty wprowadzenia odpowiedniego oświetlenia ulicznego na Śródce, zgodnego z zastosowanymi już rozwiązaniami np. na ul. Cybińskiej, wynoszą ok. 1 mln. zł. Wykonanie oświetlenia wymaga opracowania dokumentacji projektowej i byłoby możliwe po zapewnieniu finansowania na realizację robót budowlanych.

Fot. Miasto Poznań

Źródło;biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Lokale dla ofiar przemocy

Rusza pilotażowy projekt mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Będzie w nim można ...

Niebawem Muzeum Szyfrów

W budynku Collegium Martineum, w którym mieścić się będzie nowa atrakcja turystyczna Poznania, trwają obecnie ...

Miodowy Ogród na Cytadeli

Na poznańskiej Cytadeli powstanie w tym roku ogród miododajny. Projekt polega na przebudowie dawnego amfiteatru. ...

Już zakwitły przebiśniegi!

Po kilku cieplejszych dniach w Poznaniu i okolicach zaczęły pojawiać się już pierwsze oznaki wiosny. ...

Czas wymiany pieców

Trwa nabór do miejskiego programu Kawka Bis, w ramach którego można otrzymać dotację na zmianę ...