Fotografia wnętrz

Nowa strategia rozwoju

Strategię rozwoju województwa do 2030 roku przyjął 27 stycznia Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Według władz samorządu dokument „jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed Wielkopolską”.

Marszałek województwa Marek Woźniak podkreślił, że strategia będzie „mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat”.

„Jest bardzo otwartą, bardzo nowoczesną wizją dla Wielkopolski jako regionu europejskiego, otwartego; regionu, który ma ambicje, chce być regionem konkurencyjnym, dobrze rozwijającym się, zajmującym odpowiednią pozycję w Polsce i w Europie”- powiedział Woźniak.

„Jeśli chodzi o cele realizacyjne skupiamy się na trzech obszarach: to rozwój gospodarczy, społeczny oraz rozwój infrastruktury, która jest niezbędna do funkcjonowania tych dwóch poprzednich – oczywiście przy dobrym zarządzaniu na wszystkich szczeblach regionalnych. Kładziemy silne akcenty na współpracę ze szczeblem Unii Europejskiej, szczeblem władz krajowych i z innymi samorządami” – dodał.

Jak podkreślił, nadchodzący czas „będzie trudniejszy finansowo, ale realizacja ważnych, kluczowych przedsięwzięć w obszarze województwa będzie wymagała koordynacji, współfinansowania i dobrej współpracy”.

Woźniak zapewnił, że władzom województwa zależy na zrównoważonym rozwoju regionu, by obszary peryferyjne „mogły nadgonić zapóźnienia”.

„Z drugiej strony mówimy o modelu funkcjonalnym i o takim modelu, który można nazwać terytorializacją interwencji – chcemy wykorzystać wszelkie lokalne przewagi różnych samorządów, różnych obszarów do tego, aby mogły się one rozwijać lepiej” – powiedział.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski poinformował, że w trakcie prac nad strategią zostało zebranych 1300 projektów inwestycyjnych z całego województwa na kwotę ponad 46 mld zł.

„Te inwestycje zostały pogrupowane w pakiety działań, przypisane do poszczególnych celów określonych w naszej strategii. I to będziemy chcieli w najbliższym dziesięcioleciu zrealizować – oczywiście w miarę możliwości finansowych” – powiedział Potrzebowski.

Strategia Wielkopolska 2030 stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.

x

Zobasz także

Dom dla wychowanków „Swobody”

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę prac inwestycji przy ulicy Perzyckiej. Choć do zamawiającego wpłynęło aż ...

Taniec przy akcie erekcyjnym

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru ...

Dworzec Główny z intencjami

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu ...

Tramwajem przez Ratajczaka

Ponad sto osób przyszło na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy tramwaju wzdłuż ul. Ratajczaka. Przedstawiono wstępne ...

Centrum Warte Poznania

Do 2 marca 2020 r. miasto czeka na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania! W ...