Nowe oblicza Rynków

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedstawiło podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji stan prac nad najważniejszymi projektami rewaloryzacji przestrzeni publicznych w Poznaniu.
Choć nie wszystkie inwestycje są zlokalizowane blisko siebie to łączy je jedno – duża wartość historyczna i społeczna. Jedne z najważniejszych miejsc w naszym mieście, jak Stary Rynek, Plac Kolegiacki, czy Rynek Łazarski już niedługo całkowicie zmienią swoje oblicze.

Stary Rynek

Serce Poznania, czyli Stary Rynek zostanie zmodernizowane za prawie 54 mln zł, z czego połowę tej sumy dokłada Unia Europejska. W ramach inwestycji wymieniona zostanie infrastruktura podziemna we współpracy z Aquanetem, Veolią, Polską Spółką Gazownictwa i Eneą. Nową nawierzchnię zyska nie tylko płyta rynku, ale także odchodzące od niego ulice aż do pierwszego skrzyżowania. Nową rolę otrzyma ul. Jana Baptysty Quadro, zamieniając się w Pasaż Kultury z mobilnym zadaszeniem. W odmienionej wersji zobaczymy także Galerię Miejską, która zostanie nadbudowana.

Rynek zyska nowe meble miejskie oraz florę – pojawią się trzy wyspy z krzewami i drzewami, a jedna ze ścian Arsenału stanie się zielona. Rośliny będą podlewane wodą pozyskaną dzięki budowie systemu retencji i zbiorników gromadzących nadmiar deszczówki. W bloku śródrynkowym pojawi się nowy rząd lamp ulicznych. Urzędnicy rozwiązali także problem kontenerów na śmieci, które obecnie stoją na ul. Różany Targ. Projekt przebudowy zakłada ukrycie ich pod ziemią za pomocą specjalnych wind.

Najważniejszym efektem inwestycji jest zrównanie poziomu chodnika z płytą oraz ułożenie nowej nawierzchni. Większość płyty zostanie pokryta nową, wielobarwną kostką kamienną. Ciągi piesze wciąż będą wyłożone płytami granitowymi. W niektórych miejscach będzie można spotkać obecną kostkę, która zostanie wyselekcjonowana.

Obecnie trwają prace nad aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego o zakres prac gestorów sieci podziemnych. W maju miasto planuje ogłosić przetarg w trybie zaprojektuj i buduj. Prace terenowe nad nowym Starym Rynkiem mają rozpocząć się jesienią 2021 r. i potrwać do wiosny 2023 r. Inwestycja będzie prowadzona w jednym etapie, co oznacza wyłączenie z użytkowania całego terenu z zapewnieniem dojścia do wszystkich posesji.

Plac Kolegiacki

Od 2016 r. trwają prace nad przywróceniem mieszkańcom terenów, na których wcześniej znajdował się parking. W ciągu tych trzech lat pracujący tam archeolodzy odkryli 16 tys. zabytków ruchomych, 40 nieruchomych – pozostałości po kolegiacie św. Marii Magdaleny, 14 warstw pochówków i 1800 ciał. W związku z tym pierwotny projekt przebudowy uległ zasadniczej zmianie – wyeksponowane zostaną zachowane elementów kolegiaty i ciągi komunikacyjne w formie przeszklonej posadzki, czy zabytki ruchome w zegarze historii. Całość uzupełniać będzie nowoczesna technologia i prezentacje multimedialne.

Plac zyska system retencji, który rozwiąże problem zalewania piwnic okalających go budynków przy nawalnych deszczach. Pojawi się roślinność – Ogród Sztuk, którego centralną częścią będzie rzeźba koziołków oraz platany z wyspami zieleni w północnej części. W czasie letnich miesięcy mieszkańcy będą mogli schłodzić się przy fontannie. Cały teren ma zostać wyłożony naturalnym porfirem. Ze względu na zbyt wysokie koszty zrezygnowano z objęcia inwestycją skweru przy ul. Wodnej. W przyszłym roku miasto wyda na ten cel ponad 31 mln zł. Prace budowlane mają zakończyć się do połowy 2020 r.

Rynek Łazarski

Dzięki decyzji miejskich radnych o dołożeniu do tej inwestycji prawie 7 mln zł uda się rozstrzygnąć trzeci przetarg na przebudowę Rynku Łazarskiego. Najniższą ofertę, opiewającą na 42,4 mln zł złożyła Skanska. Urzędnicy chcą podpisać na początku roku umowę z generalnym wykonawcą.

Na czas robót budowlanych targowisko zostanie przeniesione na tyły szkoły muzycznej przy ul. Głogowskiej, która znajduje się w niedużej odległości od obecnej lokalizacji. Dzięki temu okres trwania inwestycji skróci się o rok, a miasto zaoszczędzi 14 mln zł. Kupcy mają się przenieść na nowy teren w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Powstaną tam dwie zadaszone hale wyposażone w bieżącą wodę, stoły handlowe i sanitariaty oraz pawilony. Obsługa dostaw będzie odbywała się od ul. Głogowskiej oraz Kasprzaka, gdzie zostanie zamontowana dodatkowa brama. Przybliży to także targowisko mieszkańcom Górnego Łazarza.

W projekcie nowego rynku zaplanowano nasadzenie 70 nowych drzew. Zieleń, która obecnie znajduje się na skwerze im. Kazimierza Nowaka zostanie w całości przeniesiona do Parku Kasprowicza i łazarskich ogródków przedszkolnych. Liczba miejsc parkingowych nie ulegnie zmianie, natomiast zlikwidowana zostanie droga przecinająca rynek na pół. Pod wspólnym zadaszeniem z membrany pneumatycznej nieprzepuszczającej promieni słonecznych staną stoły handlowe i pawilony. Odpady segregowane zostaną ukryte w półpodziemnych pojemnikach, na powierzchni pozostaną jednak kosze na odpady przemysłowe, które będą opróżniane dwa razy dziennie. Oprócz samej płyty rynku, która zostanie pokryta kamienną kostką, wyremontowane zostaną także odchodzące od niego fragmenty ulic. Mieszkańcy zyskają także fontannę, dwie łąki kwietne oraz miejsce zabaw dla dzieci. Rejon, w którym następuje duży spadek terenu od strony ul. Głogowskiej zostanie zagospodarowany w formie amfiteatralnej, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł on służyć wydarzeniom kulturalnym. Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 18 miesięcy na zrealizowanie inwestycji.

Beata Szeszuła
Fot:Poglądowa wizualizacja zrewitalizowanego Starego Rynku, źródło: Demiurg

x

Zobasz także

Taniec przy akcie erekcyjnym

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru ...

Dworzec Główny z intencjami

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu ...

Tramwajem przez Ratajczaka

Ponad sto osób przyszło na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy tramwaju wzdłuż ul. Ratajczaka. Przedstawiono wstępne ...

Centrum Warte Poznania

Do 2 marca 2020 r. miasto czeka na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania! W ...

BUDMA 2020 – cała gama budownictwa

Targi BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania ...