Ukraina

Nowe Pomniki Przyrody

Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew w centrum Poznania. Stowarzyszenie Plac Wolności zaprosiło radnych na spotkanie i dyskusję na temat zieleni w Poznaniu.

Tytuł pomników przyrody otrzymają cztery platany klonolistne rosnące na Placu Wolność (obok budynku Arkadii). Drzewa otrzymają także swoje nazwy: „Platan im. prof. Aliny Hejnowicz”; „Platan im. prof. Konstantego Steckiego”; „Platan im. prof. Józefa K. Paczoskiego”; „Platan im. prof. Witolda Kuleszy”.

Kolejną grupę stanowią cztery platany klonolistne w parku. Grupa tych drzew otrzyma nazwę „Platany im. Karola Marcinkowskiego”.

Wreszcie pomnikiem przyrody ustanowiona zostanie również aleja 21 drzew w parku Adama Mickiewicza. Ten zespół drzew otrzyma nazwę „Aleja im. Adama Mickiewicza”.

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania wszczął procedurę związaną z podjęciem uchwały o ustanowienie form ochrony przyrody na podstawie wniosku Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 4 grudnia 2019 r.

W stosunku do pomnika przyrody ustala się obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych (usuwanie posuszu) oraz awaryjnych. Jednocześnie zakazuje się: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; uszkadzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; umieszczania tablic reklamowych.

x

Zobasz także

Powrót Bamberki

Kolejny znak rozpoznawczy Starego Rynku przeszedł fachową renowację. Dzień po pręgierzu na swoje miejsce wróciła ...

Światełko do Nieba

Światełkiem do Nieba zakończył się wczorajszy 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny ...

KPO dla Polski

Polska otrzyma ponad 5 mld euro zaliczki z KPO w ramach REPowerEU. pozytywna ocena przez ...

Święto radości i wolności

Poznań to takie miasto, gdzie narodowcom nie udaje się zawłaszczyć ani tego, ani żadnego innego ...

Biedacy i bogacze

Ponownie ustalono 10 najzamożniejszych gmin w Wielkopolsce. Oto one: Suchy Las – dochód gminy w ...