Ukraina

Nowe Pomniki Przyrody

Komisja Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody drzew w centrum Poznania. Stowarzyszenie Plac Wolności zaprosiło radnych na spotkanie i dyskusję na temat zieleni w Poznaniu.

Tytuł pomników przyrody otrzymają cztery platany klonolistne rosnące na Placu Wolność (obok budynku Arkadii). Drzewa otrzymają także swoje nazwy: „Platan im. prof. Aliny Hejnowicz”; „Platan im. prof. Konstantego Steckiego”; „Platan im. prof. Józefa K. Paczoskiego”; „Platan im. prof. Witolda Kuleszy”.

Kolejną grupę stanowią cztery platany klonolistne w parku. Grupa tych drzew otrzyma nazwę „Platany im. Karola Marcinkowskiego”.

Wreszcie pomnikiem przyrody ustanowiona zostanie również aleja 21 drzew w parku Adama Mickiewicza. Ten zespół drzew otrzyma nazwę „Aleja im. Adama Mickiewicza”.

Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania wszczął procedurę związaną z podjęciem uchwały o ustanowienie form ochrony przyrody na podstawie wniosku Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 4 grudnia 2019 r.

W stosunku do pomnika przyrody ustala się obowiązek monitorowania stanu zdrowotnego oraz wykonywania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych (usuwanie posuszu) oraz awaryjnych. Jednocześnie zakazuje się: niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; uszkadzania i zanieczyszczania gleby; dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; umieszczania tablic reklamowych.

x

Zobasz także

Grozi nam susza

W miarę narastania kryzysu klimatycznego wzmaga się problem z dostępnością świeżej wody pitnej. Tymczasem Polska ...

Weekend bez opłat SOP

W cały długi majowy weekend nie będą pobierane opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, natomiast w ...

Jarmark Wielkanocny

Corocznym, wiosennym zwyczajem Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego zaprasza do Szreniawy na Jarmark Wielkanocny, ...

Cofnięcie aż o 5 lat

Statystyki nowych inwestycji mieszkaniowych cofnęły się w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy do poziomu z roku ...

Darmowy demontaż dachów

Miasto Poznań pokryje 100 proc. kosztów demontażu lub odbioru materiałów zawierających azbest. Właśnie rozpoczął się ...