Nickel 750×200 – Dąbrówka
Nickel 750×100 – Botaniczna

Nowelizacja budżetu

Rada Ministrów przyjęła 24 października projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.

Z danych sprawozdawczych i szacunkowych o wydatkach budżetu państwa wynika, że wydatki te będą istotnie niższe od zakładanych w ustawie budżetowej na 2017 r.

Lepszy wynik budżetu będzie możliwy m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną z tym redukcją składek wszystkich państw członkowskich (w tym Polski) należnych za 2017 r.

W rezultacie możliwe będzie zwiększenie limitu wydatków w innych częściach budżetowych o prawie 9,4 mld zł.

Zaoszczędzone środki zostaną wykorzystane m.in. na wypłaty rekompensat za utracone deputaty węglowe dla emerytów górników. Jeszcze w tym roku pieniądze otrzyma ok. 235 tys. osób.

Środki zostaną także przeznaczone m.in. na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., zrekompensowanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji ubytku wpływów abonamentowych z tytułu zwolnień z opłat abonamentowych za lata 2010-2017 oraz opłacenie zwiększonych składek do organizacji międzynarodowych.

W projektowanej nowelizacji przewidziano również zwiększenie środków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zaproponowane rozwiązania nie zmieniają podstawowych wielkości budżetu wynikających z ustawy budżetowej na 2017 r. z 16 grudnia 2016 r.:

dochody – ok. 325,4 mld zł,

wydatki – ok. 384,7 mld zł,

deficyt – ok. 59,3 mld zł.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

x

Zobasz także

Kongres Polityki Miejskiej

– Tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia polityki miejskiej to zadanie realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i ...

Kamienic nie zwrócą

– Mamy to, łapiemy byka za rogi – powiedział na konferencji prasowej Patryk Jaki, prezentując ...

E-składka = 1. przelew

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym ...

Miliony na drogi

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z samorządowcami z powiatów i gmin Wielkopolski umowy na realizację ...

„Ustawa inwestycyjna”

Do konsultacji społecznych trafił projekt tzw. „ustawy inwestycyjnej”. Nowe przepisy mają ułatwić i przyśpieszyć inwestycje ...