Finansowanie pomostowe

Nowy adres: Jeżyce-Północ

Prace nad planem Jeżyce-Północ trwają już jakiś czas. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji radni rozmawiali o projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

Fot. MPU
Radni rozmawiali o części C planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren pomiędzy ulicą Dąbrowskiego, Kościelną i Świętego Wawrzyńca. Zakłada on m.in. powstanie nowego deptaku, placu miejskiego oraz parku, którego powierzchnia będzie wynosiła około 1,2 hektara.
Zanim plan zaprezentowano radnym, został on trzykrotnie przedstawiony mieszkańcom Jeżyc, a w procesie tworzenia go uwzględniono część uwag, które zostały zgłoszone przez mieszkańców oraz różne firmy. Komisja wydała opinię pozytywną w sprawie tej uchwały.
Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt zmieniający uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. Dzięki temu do Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania dołączy jeden z pracowników Politechniki Poznańskiej. Z kolei na przedstawiciela Komisji w tym zespole został wybrany radny Filip Olszak.
Weronika Ignaciuk
© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019

x

Zobasz także

Będą spółdzielcze M+

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zamierza zwiększyć zaangażowanie samorządów oraz włączyć spółdzielnie mieszkaniowe do programu „Mieszkanie+”. ...

Zatrzymać młodych w Ostrowie

Kolejne 32 mieszkania w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych powstają przy ulicy Klasztornej 18A ...

Łacina dla HM Inwest

HM Inwest wygrał przetarg na niezabudowaną działkę na poznańskiej Łacinie. Deweloper zapłaci za nią ponad ...

Enklawa Winogrady na Czarnej Roli

Na poznańskich Winogradach, przy ulicy Czarna Rola powstaje nowe osiedle mieszkaniowe o nazwie Enklawa Winogrady. ...

200.000 mieszkań w 2019 r.

Dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował we wtorek GUS, pozwalają sądzić, że przekroczenie bariery 200 ...