Ładowarki emu.energy

Nowy blask zabytków

1,5 miliona złotych na remonty zabytków w powiecie poznańskim zostało rozdysponowane. W tym roku dotacje zostaną przekazane 19 obiektom.

W 2017 roku powiat poznański na prace restauracyjno-remontowe i budowlane przeznaczył 1,25 mln zł. – Od lat otaczamy zabytki w powiecie szczególną opieką przywracając im świetność – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Głównym celem takich inwestycji jest zachowanie kulturalnego i materialnego dziedzictwa naszego regionu. Dlatego zdecydowaliśmy się powiększyć w tym roku pulę pieniędzy na ten cel. Do tej pory przez minione lata wydaliśmy na ratowanie naszych perełek 5 milionów złotych.

Dzięki wsparciu powiatu poznańskiego prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w bieżącym roku zostaną przeprowadzone w 19 historycznych budynkach.

– Program dofinansowania remontów obiektów zabytkowych po raz pierwszy w tym roku obejmuje – oprócz obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków – budynki znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Są one prowadzone przez wójtów i burmistrzów – dodaje Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków.

Największą kwotę, bo aż 260 tys. zł, ponownie otrzyma siedemnastowieczny kościół pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie. – Gdyby nie powiat i ta dotacja, nigdy nie ruszylibyśmy z remontem – nie ma wątpliwości ks. Jan Kwiatkowski, proboszcz parafii. – Dziś wiem, że kościół przetrwa. A był w tak złym stanie, że istniało ryzyko, iż rozpadnie się w ciągu trzech lat. Dotacja nas uratowała. – Proboszcz tak podsumował zakończony sukcesem zeszłoroczny remont kościoła. W tym roku planowane jest zabezpieczenie ścian świątyni, remont fundamentów, wykonanie posadzki i podłogi, a nawet dezynfekcja owadobójcza, odgrzybianie oraz zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych ścian i podłóg.

Prawie 105 tys. zł przyznano 500-letniemu kościołowi św. Mikołaja w Owińskach, który na początku maja został poświęcony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Powiat poznański od kilku lat wspiera jego odnowę, dążąc do stworzenia z zabytku wspaniałej, turystycznej atrakcji. Tym razem przeprowadzona zostanie renowacja ceglano-kamiennego muru z bramą ogrodzenia cmentarza.

Dzięki tegorocznej dotacji jeszcze bardziej wypięknieje zamek w Kórniku. A wszystko dzięki zaplanowanym pracom remontowym i renowacyjnym murów zewnętrznych elewacji zachodniej. Wymienione będą tynki zewnętrzne oraz przeprowadzona zostanie konserwacja i rewaloryzacja detali architektonicznych. Powiat poznański przeznaczy na ten cel 230 tys. zł.

Wsparcie w wysokości 25 tys. zł otrzyma również zespół pałacowo-parkowy w Będlewie, gdzie planowany jest remont kordegardy (stróżówki), opaski wokół pałacu i remont murków oporowych na terenie zespołu.

W Puszczykowie kwotą 25 tys. zł zostanie dofinansowana renowacja elewacji zewnętrznej, od strony lasu, drewnianego budynku byłego dworca kolejowego. Naprawione będą również uszkodzona elewacja i kamienny mur oporowy Dworu Jackowskich we Wronczynie. Kwotą ponad 26 tys. zł sfinansowana zostanie m.in. ręczna rozbiórka muru z kamienia, betonowanie ław fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe, demontaż i wykonanie nowych drzwi tarasowych czy też tynków zewnętrznych.

Wśród dofinansowanych zabytków znalazły się również: kościół w Sobocie, w Lusowie, Kleszczewie, Rogalinku, Tulcach, Buku, Komornikach, Konarzewie, Pobiedziskach, a także budynek willowy projektu Hansa Poelziga w Luboniu, park dworski w Więckowicach (gm. Dopiewo) oraz budynek przy ul. Szymańskiego w Kostrzynie, pełniący wcześniej funkcje oświatowe.

Na fotografii: drewniany kościółek w Kleszczewie

x

Zobasz także

6.lokali komunalnych

W obecności mieszkańców, a także przedstawicieli Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Urbański i Prezes MG Sport ...

Informator Mosiński 03.2019

Władze gminy zapraszają do lektury cyfrowego wydania marcowego numeru „Informatora Mosińskiego”. Wersja papierowa – już ...

Na spacery wokół Glinianek

Ścieżka pieszo-rowerowa na Gliniankach z małą infrastrukturą edukacyjną – gotowa dla spacerowiczów. Obecnie ogłoszony został ...

Śnieżycowy Jar – trudności

W związku z ćwiczeniami wojsk pancernych w dniach 1-31 marca br. na poligonie w Biedrusku, ...

Spalarnia nie truje

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja ...