Ładowarki emu.energy

Nowy gmach dla aptekarzy

Uniwersytet Medyczny wybrał generalnego wykonawcę Collegium Pharmaceuticum, które ma stanąć przy ul. Rokietnickiej. Kompleks z nowoczesnymi laboratoriami i salami wykładowymi będzie składał się z trzech budynków.
– Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę Collegium Pharmaceuticum. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wygrała Firma ALSTAL – poinformował Uniwersytet Medyczny. Władze uczelni podpisały już umowę z szefostwem wybranego przedsiębiorstwa, symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego zaplanowano na początek października, ale pierwsze prace ruszają jeszcze w wakacje. Na realizację całej inwestycji przewidziano 20 miesięcy. Firma ALSTAL współpracowała już z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy realizacji II etapu Centrum Symulacji Medycznej.

Obiekt, który powstanie na działce przy ul. Rokietnickiej w kampusie Uniwersytetu Medycznego, składać się będzie z 3 budynków. Na łącznej powierzchni 16 tys. m kw. Swoje miejsce będą miały wszystkie jednostki Wydziału Farmaceutycznego. W dwóch obiektach znajdą się przestrzenie dla części naukowo-dydaktycznej, a w trzecim Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej. Z nowego kompleksu korzystać będą naukowcy, studenci kierunków realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym, natomiast unikalne laboratoria służyć mają jako przestrzeń do współpracy z przemysłem farmaceutycznym i biotechnologicznym.

x

Zobasz także

Konkurs na pomnik Naczelnika

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs na projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Mogą wziąć w nim ...

Rynek Bernardyński inaczej

Radni podczas sesji Rady Miasta Poznania uchwalili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczył placu ...

3. podejście do Łazarza

Miasto ogłosiło po raz trzeci przetarg na wybór generalnego wykonawcy kompleksowej modernizacji Rynku Łazarskiego. Wizualizacja ...

Ulica Wyłom bez wyłomów

Dwie firmy nadesłały swoje oferty do przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM), który wyłoni ...

Nowe wybiegi w Zoo

Poznański Ogród Zoologiczny wzbogaci się o kolejne wyjątkowe miejsce. Na terenie Nowego Zoo powstanie nowy, ...