Ładowarki emu.energy

Nowy plan dla Grunwaldu

Coraz bliżej porozumienia w sprawie szpitala na Grunwaldzie. Radni miejscy zgodzili się na sesji na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. To ułatwi wprowadzenie w inwestycji zmian, o które zabiegają mieszkańcy.

Chodzi o obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego i Marcelińskiej. Obecnie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2013 roku. W związku z zaplanowaną budową szpitala mieszkańcy zgłosili jednak szereg postulatów.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru pozwoli na przywrócenie linii zabudowy oraz strefy zieleni wysokiej, wykreślonych wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 września 2014 r. Ponadto – w toku procedury planistycznej – pozwoli na przeanalizowanie skali docelowej zabudowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego.

Przy analizach będą uwzględniane takie parametry jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, intensywność zabudowy i jej wysokość – przy uwzględnieniu sąsiedztwa terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Ostroroga i ul. Zakręt. Przeanalizowane zostaną też możliwości ochrony w możliwym zakresie istniejącego starodrzewu, oraz możliwości obsługi komunikacyjnej i optymalizacji normatywu parkingowego.

Więcej o inwestycji można przeczytać na: http://www.poznan.pl/mim/info/news/szpital-na-grunwaldzie-jest-pierwsze-porozumienie,123908.html

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Współtwórz mapę murali

Twórcy poznańskie mapy murali, graffiti, neonów i typografii zapraszają do współpracy przy tworzeniu trzeciej edycji ...

Wiosna na Ostrowie Tumskim

Społeczny Opiekun Zabytków zaprasza na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego. Spacer po wyspie w sercu Poznania odbędzie ...

Dom Seniora przy Szkolnej

W przyszłości nieruchomości przy ulicach Szkolnej, Koziej i Podgórnej zamienią się w największy w Polsce ...

Trzeci pas na A-2

Po ponad dwóch tygodniach robót przygotowawczych z niedzieli na poniedziałek, 17 na 18 marca, rozpoczęły ...

Budimex na pl. Kolegiackim

Poznań wyłonił wykonawcę przebudowy placu Kolegiackiego. Rewaloryzację przeprowadzi spółka Budimex Budownictwo. Niebawem ma nastąpić podpisanie ...