Agrobex 750×100 – czerwiec 2017

Obwodnica Gorzowa

9 października 2017 r. do ruchu została oddana druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S3.

 

Pełną funkcjonalność uzyskały również wszystkie węzły drogowe.

Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2014. Wartość inwestycji to prawie 300 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i płynność ruchu na S3. Uruchomienie drugiej jezdni ujednolici przekrój drogowy dwujezdniowy, funkcjonujący na sąsiednich odcinkach trasy.

Druga jezdnia poprowadzona została równolegle do istniejącej. Wszystkie obiekty, w tym nowy most na Warcie, powstawały bliźniaczo. Powstała również kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej. Zakres zadania obejmował m.in.:

*budowę odcinka drogi ekspresowej (druga jezdnia) o długości 11,25 km,
*budowę i przebudowę łącznic 3 węzłów drogowych,
przebudowę połączeń z drogami wojewódzkimi DW132 i DW130,
*budowę 3 rond i ciągu pieszo-rowerowego,
*budowę 18 dróg dojazdowych obsługujących przyległe tereny,
*budowę 11 obiektów inżynierskich (m.in. most nad Wartą o długości 709 m, kładka dla pieszych w ciągu ulicy Małyszyńskiej, 6 wiaduktów, 3 przejazdy gospodarcze),
*budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (przepusty, rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie),
*budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przepusty ekologiczne – wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń izolacyjna),
*budowę sieci teletechnicznej,
*budowę i przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczne i teletechniczne, wodociągi, gazociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

Druga jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oddana do ruchu

 

Więcej o inwestycji na stronie GDDKiA.

x

Zobasz także

E-obuwie buduje halę

Eobuwie.pl Logistics zrealizuje za 35 mln zł centrum logistyczne w Zielonej Górze. Spółka eobuwie.pl Logistics ...

Kolejka do Dekady Konin

Centrum handlowe Dekada Konin, które otwarte zostanie w pierwszej połowie 2019 roku, zostało już skomercjalizowane ...

Spinko buduje w Zielonej Górze

Spinko wybuduje za ok. 62 mln zł zakład produkcyjny w Zielonej Górze. Spinko Moto, spółka ...

Park handlowy w Kole

Koncept WS wybuduje w Kole park handlowy  o kubaturze ok. 20 tys. metrów sześciennych.      ...

Nowy Korczak coraz większy

Osiedle Nowy Korczak, jedna z najnowszych inwestycji FB Antczak w Kaliszu, wkracza w kolejną fazę ...