Finansowanie pomostowe

Ocienić place zabaw

Radny Andrzej Rataj apeluje o ochronę poznańskich placów zabaw przed palącym słońcem. Proponuje stworzenie osłony naturalnej w postaci drzew lub poprzez ustawienie na placach żagli przeciwsłonecznych.

Plac zabaw w miasteczku Frigiliana (Hiszpania), wyposażony w żagle przeciwsłoneczne, źródło: Andrzej Rataj

Wystawienie na promienie słoneczne placów zabaw – szczególnie podczas dotkliwych upałów jakie teraz mamy – ogranicza korzystanie z nich w sezonie letnim. Problemem jest nie tylko wystawienie dzieci i ich opiekunów na działanie promieni słonecznych, ale też nagrzewanie się metalowych i plastikowych elementów na placach zabaw.

Jako pozytywny przykład radny podaje plac zabaw na skwerze Ignacego Łukasiewicza, osłonięty drzewami. Negatywnym przykładem jest Wartofrajda w parku Stare Koryto Warty, gdzie brakuje ochrony przed słońcem.

Andrzej Rataj proponuje, aby tam, gdzie posadzenie drzew byłoby niemożliwe albo znacznie utrudnione, zastosować skuteczne i niedrogie rozwiązanie – montowanie żagli przeciwsłonecznych na odpowiednich masztach. Rozwiązanie to jest stosowane w wielu krajach śródziemnomorskich.

Radny zwrócił się do prezydenta Poznania z pytaniem o łączną liczbę placów zabaw zarządzanych przez jednostki miejskie z wyróżnieniem jaka część z nich posiada zabezpieczenie przed słońcem. Radny pyta również o możliwość i termin stworzenia odpowiednich osłon na tych placach, na których ich brakuje.

x

Zobasz także

Konkurs na pomnik Naczelnika

Miasto Poznań ogłosiło otwarty konkurs na projekt pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Mogą wziąć w nim ...

Rynek Bernardyński inaczej

Radni podczas sesji Rady Miasta Poznania uchwalili dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczył placu ...

3. podejście do Łazarza

Miasto ogłosiło po raz trzeci przetarg na wybór generalnego wykonawcy kompleksowej modernizacji Rynku Łazarskiego. Wizualizacja ...

Ulica Wyłom bez wyłomów

Dwie firmy nadesłały swoje oferty do przetargu rozpisanego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM), który wyłoni ...

Nowe wybiegi w Zoo

Poznański Ogród Zoologiczny wzbogaci się o kolejne wyjątkowe miejsce. Na terenie Nowego Zoo powstanie nowy, ...