Finansowanie pomostowe

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

Z dniem 31 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 11, poz. 66). Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Wszczynając postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, minister zawiadamia osobę, której niniejsze postępowanie dotyczy, a następnie przekazuje sprawę Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który wraz z pozostałą dokumentacją z przeprowadzonego postępowania jest przekazywany ministrowi. Na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego oraz uwzględniając całokształt okoliczności ustalonych w tym postępowaniu, minister wydaje decyzję o zastosowaniu jednej z kar dyscyplinarnych, wskazanych odpowiednio w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami albo o umorzeniu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Ponadto w rozporządzeniu zawarto regulamin i organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz określono wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu uczestniczącym w prowadzonych postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Rozporządzenie stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 136).

Tekst rozporządzenia (366.3 kB)

x

Zobasz także

Więzienie dla kamienicznika

Pani Stefania do ostatnich dni walczyła w sądzie z nowym właścicielem kamienicy, który nękał lokatorów. ...

Oddadzą pieniądze za A2

Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie UE w sprawie zwrotu Polsce pomocy publicznej. Sąd UE oddalił ...

2. nr „Nieruchomości@”

Ukazał się drugi numer kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Resort zaprasza do lektury drugiego numeru kwartalnika naukowego ...

Program ochrony zabytków

Cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki ...

Bezkarne samowole budowlane

Skontrolowane inspektoraty nadzoru budowlanego nie prowadziły skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. Brakowało mechanizmów pozwalających na ...