Fotografia wnętrz

Odwrócona hipoteka, czyli jak zarobić na mieszkaniu

Choć przepisy o tzw. odwróconej hipotece w Polsce jeszcze nie obowiązują i nie wiadomo kiedy zostaną uchwalone, to jednak osoby samotne posiadające na własność dom lub mieszkanie mogą korzystać z jej dobrodziejstw na podstawie umowy o dożywocie regulowanej przez kodeks cywilny. Hipoteka odwrócona to oferta skierowana do emerytów posiadających własnościowe mieszkanie lub dom. Warunki takiej umowy zakładają, że do końca życia emeryt otrzymuje miesięczną rentę hipoteczną w zamian za to, że po śmierci jego mieszkaniem lub domem zarządzi firma wypłacająca to świadczenie. Umowa zapewnia jednocześnie, że do końca życia senior ma prawo zamieszkiwać w tej nieruchomości. Tym samym uzyskując pieniądze za sprzedaż już teraz, nie jest on zmuszony wyprowadzać się z własnego domu. Co więcej, czynsz przestaje być problemem, bo także opłaca go fundusz.
Mimo powszechnie powtarzanej maksymy: „pieniądze szczęścia nie dają”, renta hipoteczna okazuje się pomocna w codziennych sytuacjach, jak np. spłata rat pożyczek konsumpcyjnych czy po prostu zwykłe zakupy. Ponieważ oferta skierowana jest do emerytów, tego rodzaju dochód nie podlega opodatkowaniu, co dodatkowo wpływa na zasobność portfela. Firmy, które oferują taką usługę starają się maksymalnie ułatwić sam proces korzystania z odwróconej hipoteki.
– Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym klientów, każda umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego. W związku z tym każdy senior może także skorzystać z bezpłatnej porady prawnej – mówi Robert Majkowski, prezes zarządu Funduszu Hipotecznego Dom, pierwszej na polskim rynku firmy oferującej odwróconą hipotekę w Polsce. Co więcej, fundusz skrócił też czas oczekiwania na podpisanie takiej umowy.
„Dodatkowa emerytura” cieszy się sporym zainteresowaniem i uznaniem wśród zagranicznych seniorów – na Węgrzech, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii tysiące seniorów poprawiło swoje życie właśnie dzięki hipotece odwróconej. W naszym kraju, oprócz niskiej świadomości tego produktu, brakuje wiedzy na temat szczegółów oferty. Niewiele osób wie na przykład, że zawierając umowę odwróconej hipoteki nadal można pozostawić rodzinie pewną część spadku. Niektórzy emeryci boją się utraty mieszkania i środków do życia w przypadku oszustwa ze strony firmy. Nie wiedzą, że chroni ich umowa, którą podpisują.
– Hipoteka odwrócona działa w Polsce w oparciu o kodeks cywilny, w ramach umowy o dożywocie. To ona gwarantuje, że jeżeli senior nie otrzyma renty, to własność nieruchomości zostanie mu zwrócona, a umowa rozwiązana – tłumaczy Robert Majkowski z Funduszu Hipotecznego Dom. Warto wiedzieć też, że wypłacone do tego momentu renty nie muszą być zwracane przez świadczeniobiorcę.
Dodatkowo zauważalną przeszkodą jest brak zaufania ze strony seniora i lęk przed tym, że firma w pewnym momencie przestanie wypłacać pieniądze. Gwarancją dla emeryta w tym przypadku jest forma podpisywanego dokumentu, czyli umowa o dożywocie. Zgodnie z prawem zapewnia ona dożywotnie utrzymanie. I nie ma tu znaczenia fakt, że emeryt cieszy się świetnym zdrowiem i dłuższym niż przypuszczał życiem. Firma zobowiązana jest do wypłacania świadczenia, inaczej umowa okaże się nieważna i własność nieruchomości pozostanie w rękach seniora. Najlepszym przykładem dla osób myślących w ten sposób jest przypadek Francuzki Jeanne Calment, która w wieku 90 lat zawarła umowę hipoteki odwróconej, po czym dożyła ponad 122 lat. Do momentu śmierci, 32 lata po spisaniu dokumentów, pani Calment łącznie otrzymała w rentach podwójną wartość swojego domu.
Trudno nie zgodzić się w tym przypadku ze stwierdzeniem, że wiedza to podstawa godnego i dostatniego życia. Otwarcie się na nowe rozwiązania może przynieść niespodziewane dotąd korzyści i znacznie ułatwić „jesień życia”.
Tabela przykładowych wysokości rent hipotecznych, na które mogą liczyć klienci Funduszu Hipoteczngo DOM

Jak możesz podwyższyć swoją emeryturę

Wartość nieruchomości

KOBIETA 60 lat

MĘŻCZYZNA 65 lat

Miesięczna wysokość renty

Miesięczna wysokość renty

złotych

złotych

złotych

150 000

163,61

253,72

200 000

218,15

338,29

250 000

272,69

422,87

300 000

327,23

507,44

350 000

381,76

592,02

400 000

436,3

676,59

450 000

490,84

761,16

500 000

545,38

845,74

Fundusz Hipoteczny DOM sp. z o. o. to pierwsza na polskim rynku instytucja oferująca odwróconą hipotekę. Fundusz został założony w 2008 roku przez Roberta Majkowskiego i Michała Butschera.
W 2010 roku w Fundusz Hipoteczny DOM zainwestował Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Pozyskany kapitał przeznaczony jest na zbudowanie ogólnopolskiej sieci sprzedaży, promocję marki i wypłaty rent hipotecznych dla klientów.

x

Zobasz także

Uwaga! Fałszywe emaile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor ...

Zadłużona Wielkopolska

Ponad 7,4 mld zł wynosi przeterminowane zadłużenie branży handlowej wobec kontrahentów i banków; dotyczy ono ...

Terminy złożenia PIT

Od tego roku ujednolicony zostaje termin składania zeznań podatkowych PIT za rok 2019 – można ...

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...