Osiem nowych obwodnic

Ominiemy łącznie osiem miejscowości dzięki wybudowaniu trzech obwodnic, dla których Programy inwestycji zatwierdził 26 czerwca 2020 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber. To obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 w województwie śląskim oraz dwie obwodnice w województwie wielkopolskim: pierwsza z nich w ciągu drogi krajowej nr 15 ominie Krotoszyn, Zduny i Cieszków, a druga Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72.

Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w województwie wielkopolskim

Celem budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa o długości ok. 18,5 km jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tych miastach w ciągu DK 15. Inwestycja stworzy nowy przebieg DK 15 na dłuższym odcinku, na granicy pomiędzy województwami wielkopolskim i dolnośląskim.

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, a szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku DK 15 będzie istotnym połączniem korytarzy DK 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.
Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie projektuj i buduj to 2023-2027.
Obwodnica Grzymiszewa w województwie wielkopolskim

Głównym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu DK72. Oprócz budowy obejścia miejscowości trwają prace zmierzające do przebudowy fragmentu DK72 w kierunku Konina i Turku.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego przede wszystkim pomiędzy Koninem a Turkiem, ale także z kierunku Sieradza i Łodzi. Jest to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej Wielkopolski.

Inwestycja polega na budowie drogi klasy GP o przekroju 1×2 o długości ok. 2 km. Przewidywane lata realizacja w systemie Projektuj i buduj to 2021-2025, a proces przygotowawczy przypada na 2020 rok.
W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie wielkopolskim powstanie łącznie 8 obwodnic:

Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12,
Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72,
Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25,
Obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24,
Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15,
Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15,
Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32,
Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

x

Zobasz także

Urbaniści nagrodzili Pleszew

Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce zdobyła nagrodę Grand Prix ...

Gazociąg relacji Grodzisk-Kościan

W Wielkopolsce powstaną 24 km gazociągu; wydano decyzję lokalizacyjną dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji ...

Jessica2 pomoże w renowacji

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu Jessica2, które pozwolą sfinansować ...

Konkurs – Zabytek Zadbany

Narodowy Instytut Dziedzictwa poinformował o rozpoczęciu kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek zadbany”. Adresatami konkursu są ...

Przetarg na dwie obwodnice

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę kolejnych dwóch obwodnic ...