Ożywienie w Millenium

Wyniki bankowości hipotecznej Banku Millennium w I półroczu 2008 świadczą o widocznym ożywieniu rynku; wartość kredytów udzielonych w II kwartale br. była o 40 proc. wyższa niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Według danych NBP zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych wzrosło o 40,83 mld zł. do 136,8 mld zł. i było pod koniec czerwca 2008 roku o 42,5 proc. wyższe niż przed rokiem. Portfel kredytów hipotecznych Banku Millennium osiągnął dynamikę nieco wyższą od rynkowej, na poziomie 43,3 proc. r/r. Wartość portfela kredytów hipotecznych Banku Millennium wyniosła na koniec czerwca 15,16 mld zł.
Mimo przejściowego osłabienia koniunktury, z jakim mieliśmy do czynienia pod koniec 2007 roku i w pierwszych miesiącach tego roku, w wyniku obserwowanego od marca ożywienia sprzedaż kredytów hipotecznych od stycznia do czerwca osiągnęła wysoki poziom. Z miesiąca na miesiąc zainteresowanie kredytami hipotecznymi Banku Millennium rosło; w czerwcu liczba wniosków złożonych przez Klientów Millennium była ponad dwukrotnie wyższa niż na początku roku i wyniosła 5773. Kwota wypłat kredytów hipotecznych Banku Millennium w całym I półroczu 2008 wyniosła 3 095 mln zł, przy czym drugi kwartał przyniósł znaczne przyspieszenie sprzedaży (1 804 mld zł. w porównaniu do 1 291 mld zł. w I kwartale 2008 r.).

x

Zobasz także

Pół miliarda kredytu

Poznański samorząd wystąpi o dodatkowy kredyt w wysokości 500 mln zł – poinformował prezydent miasta ...

PIT do końca maja

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można ...

Pomogą odroczyć raty

Banki zapewnią możliwość odroczenia spłat rat kredytowych na okres do 3 miesięcy. Ułatwienia mają dotyczyć ...

Miliard od BGK na czynsze

Najem subsydiowany to najem z pewną pomocą publiczną, w ramach której dopłaca się do czynszu. ...

Uwaga! Fałszywe emaile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor ...