Państwo spłaca długi

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2020 roku dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 54,9 mln EUR (243,4 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 35,1 mln EUR (155,8 mln PLN),

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2020 roku wyniósł łącznie 4 570,7 mln EUR (20 412,7 mln PLN).

 

x

Zobasz także

Lipcowa oferta obligacji

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1,00%. Pozostałe ...

Monety okolicznościowe w 2020 r.

Najbliższa planowana emisja: Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Głąbiński [2 lipca] W 2020 roku ukazały się ...

Egzaminy dla aktuariuszy

Minister Finansów 3 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego Wydłużamy czas na ...

„Kościół Mariacki” za 5 zł

22 maja 2020 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę z serii „Odkryj Polskę” ...

NBP analizuje rynek

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do ...