Ukraina

Pasieka ze 150-letnią tradycją

Koło Pszczelarzy im. Klemensa Kruszewskiego w Kościanie, jedno z najstarszych tego typu stowarzyszeń w kraju, obchodziło w dniu 17 września jubileusz 150-lecia działalności. W trakcie uroczystości Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wręczył zasłużonej organizacji Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 

W trakcie uroczystości odbywającej się w Kościańskim Ośrodku Kultury, odznakę odebrał z rąk Wicemarszałka prezes Zdzisław Mejsak, stojący na czele Koła już od 32 lat. Wojciech Jankowiak mówił: – Odznaka przyznawana jest osobom fizycznym i instytucjom, które w sposób szczególny budują pomyślność naszego regionu, służą jego rozwojowi, kultywują tradycje, kulturę. A Koło Pszczelarzy w Kościanie jest związane z przyrodą, dba o nią, dba o życiodajne owady, kultywuje tradycję, ale również oddziałuje na gospodarkę. Burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz wystąpił z wnioskiem do Kapituły Odznaki, a ta wraz z Zarządem Województwa przychyliła się do tego wniosku i przyznała odznaczenie za zasługi na polu gospodarczym, przyrodniczym i kulturowym Kołu, jego działaczom i członkom.

Koło Pszczelarzy w Kościanie założone zostało w 1871 roku pod nazwą Towarzystwo Pszczelnicze na Kościan i Okolicę. Pierwszym prezesem był Walenty Buczkowski, nauczyciel z Konojadu, a miało ono w swoich szeregach 20 członków. Działalność towarzystwa już od pierwszych lat była dobrze oceniania i stawiana za wzór dla całego regionu. W 1921 roku towarzystwo liczyło 70 członków, a rok później 100. 

Patronem Koła jest Klemens Kruszewski, były prezes tej organizacji (od 1962 roku), zasłużony mieszkaniec Kościana, nauczyciel miejscowego liceum, regionalista, instruktor harcerski i pszczelarz z zamiłowania. W czasie okupacji organizował tajne kursy, należał do Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej w Kościanie, więziono go w faszystowskich obozach, współtworzył Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej.
Obecnie kościańskie Koło Pszczelarzy zrzesza 51 pszczelarzy i posiada 1573 rodziny pszczele.

x

Zobasz także

Sześć lat „Szatni na medal”

310 zadań remontowych i inwestycyjnych udało się zrealizować w ramach zaprezentowanego sześć lat temu – ...

Jak uratować nasze zabytki

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub ...

Większa obwodnica Wyrzyska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła do RDOŚ w Poznaniu wniosek o wydanie ...

Będzie obwodnica Obornik

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłane zostały dokumenty przetargowe na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego ...

Spore wsparcie dla POSI

Na zakup ekologicznych autobusów, budowę ścieżek rowerowych, wdrażanie e-usług w administracji publicznej oraz integrację społeczności ...