Fotografia wnętrz

Pasywny UMWZ w Szczecinie

Jest rekomendacja do rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Taką decyzję podjął zarząd województwa podczas posiedzenia 3 lipca br. To ważny krok do zrewitalizowania budynku przy ul. Piłsudskiego i wybudowania ekologicznego, tzw. pasywnego budynku od ul. Mazowieckiej.

Koncepcja konsolidacji zakłada gruntowne odrestaurowanie budynku przy ul. Piłsudskiego, który znajduje się obecnie w bardzo złym stanie.
Będzie to ważna część rewitalizacji serca Szczecina i wpłynie na estetykę placu Rodła i okolic.
Budynek zostanie przebudowany w taki sposób, aby był energooszczędny.

Tuż obok obiektu zaplanowany został wyjątkowy na skalę kraju budynek pasywny, wykorzystujący najnowsze technologie w zakresie ekologii. Przewidziano dla niego również funkcję edukacyjną. Specjalna ścieżka edukacyjna pokaże, w jaki sposób budynki tego typu mogą oszczędzać energię.

Budynek przy ul. Mazowieckiej ma uczyć proekologicznych podstaw, zwracać uwagę na problematykę ochrony środowiska i promować Pomorze Zachodnie, które jest krajowym liderem w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej.

W przetargu na „Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania oraz robót budowlanych dla zadania „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją firma Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, która zaoferowała cenę sięgającą blisko 200 mln zł brutto. Otwarcie kopert odbyło się 14 czerwca br.
Na sfinansowanie zamówienia zamawiający, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, zamierzał przeznaczyć blisko 122,5 mln zł brutto.

Inwestycja ma zostać zrealizowana bez dodatkowego obciążenia budżetu województwa, za to ze wzmocnionym wsparciem unijnym.

x

Zobasz także

Podziemna ulica w Łodzi

W lutym rozpoczną się pierwsze prace budowlane przy podziemnej ulicy w Nowym Centrum Łodzi. Wykonawca ...

Remont mostu na Regalicy

Most kolejowy na Regalicy w Szczecinie, który jest częścią linii kolejowej Wrocław-Szczecin będzie zmodernizowany. Wartość ...

Budują tunel pod Świną

Trudna inwestycja budowy podwodnej przeprawy pod Świną jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym zarówno w przestrzeni inżynieryjnej, ...

Reanimacja „Szkieletora”

‚‚Szkieletor” to jedna z najbardziej charakterystycznych nieruchomości Krakowa, która starsza jest od niejednego mieszkańca miasta. ...

Remont mostu w Toruniu

Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę w centrum Torunia zostanie gruntownie przebudowany, a prace ...