Fotografia wnętrz

Pierwszy powiew wiosny w kredytach

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w ciągu ostatniego miesiąca pokazuje pierwsze oznaki wiosennego przebudzenia. Banki zaczynają wprowadzać nowe, atrakcyjne dla klientów oferty. Ostatnie tygodnie przyniosły także istotne dla kredytobiorców zmiany w przepisach.

Na co powinni zwrócić uwagę przyszli kredytobiorcy?

Kolejny miesiąc tego roku przyniósł pewne oznaki ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych. Po zimowych miesiącach, kiedy oferty ustabilizowały się na określonym poziomie, w lutym część banków zaoferowała nowe warunki cenowe. W naszej ocenie na szczególną uwagę zasługują propozycje w BZ WBK, BNP Paribas Fortis oraz Eurobanku.

BZ WBK kusi marżą

Bank Zachodni WBK przedstawił promocyjną ofertę z marżą na poziomie 0,99 punktu procentowego, plasując te warunki wśród jednych z najniższych na rynku. Oferta ta jest skierowana do klientów, którzy posiadają minimum 10 proc. wkładu własnego, ponadto bank wymaga założenia rachunku osobistego oraz regularnego jego zasilania kwotą minimum 2000 złotych z tytułu wynagrodzenia. Jednak dużym minusem tej propozycji jest wysoka prowizja za udzielenie kredytu. Standardowo jest to 3,5 proc. z możliwością negocjacji. Tak wysokie koszty związane z przyznaniem kredytu oznaczają, że tę ofertę powinny brać pod uwagę osoby, które planują spłacać kredyt przez 20-30 lat. Dopiero po takim czasie wysoka opłata ponoszona na wstępie zostanie zrekompensowana dzięki niższemu oprocentowaniu i mniejszej ilości zapłaconych odsetek.

Niskie marże w zamian za lojalność w Eurobanku i BNP Paribas Fortis

Rozważając zaciągnięcie kredytu warto także wziąć pod uwagę nową ofertę Eurobanku. Instytucja ta różnicuje swoje warunki cenowe w zależności od segmentu rynku, na jakim nabywana jest nieruchomość, od wysokości dochodów klienta i poziomu zobowiązań. Marża kredytowa może być obniżona również dzięki założeniu konta i regularnym wpływom z tytułu wynagrodzenia. Bank premiuje tańszym kredytem hipotecznym także tych klientów, którzy będą korzystali z karty kredytowej, założą w banku lokatę lub zainwestują środki własne w fundusze inwestycyjne. Dzięki temu marża kredytowa może być obniżona nawet do poziomu 1,00 punktu procentowego. W zestawieniu z brakiem prowizji za udzielenie kredytu jest to niewątpliwie jedna z ofert godnych rozważenia.
Nową propozycję dla swoich klientów przygotował także BNP Paribas Fortis. Dla nowych kredytobiorców bank ten oferuje marżę na poziomie 0,79 p.p. przez pierwsze 3 lata okresu kredytowania, a w kolejnych latach marża wzrasta do poziomu 1,29 p.p. Takie warunki wiążą się jednak z koniecznością założenia w banku konta i stałego zasilania go kwotą nie niższą niż 1 proc. wartości udzielonego kredytu. Warto o tym pamiętać, gdyż brak wpływów może skutkować wzrostem marży do poziomu 1,99 p.p.
Nowe oferty w tych bankach będą wymagały niewątpliwie odpowiedzi ze strony kolejnych banków. W związku z tym należy oczekiwać dalszych obniżek cen kredytów w innych instytucjach z korzyścią dla nowych klientów. Zgodnie z zapowiedziami banków w marcu można oczekiwać przedstawienia kolejnych, lepszych ofert kredytowych.

Co nowego w przepisach?

Warto odnotować także zmiany w przepisach, które nastąpiły w lutym. W życie weszła nowelizacja w ustawie o księgach wieczystych. Z punktu widzenia osób zaciągających kredyty mieszkaniowe do najważniejszych zmian należy zaliczyć likwidację podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną. Będzie to rodziło pewne korzyści finansowe dla nowych kredytobiorców (niższy podatek od czynności cywilnoprawnych, jaki wiąże się z ustanowieniem hipoteki). Inną ważną zmianą jest prawo przysługujące właścicielowi nieruchomości do rozporządzania wolnym miejscem, jakie będzie powstawało po wykreśleniu spłaconej hipoteki. Aby zabezpieczyć swoje interesy, banki będą się jednak starać zobowiązać kredytobiorców do złożenia wniosku o przesunięcie niespłaconej hipoteki (jeśli taka istnieje) na zwolnione miejsce. Ten wymóg będzie najbardziej dotkliwy dla osób zaciągających kredyt na spłatę innego kredytu mieszkaniowego, zwanego popularnie kredytem refinansowym. Będzie to kłopotliwe w sytuacji, gdy przed wpisaniem hipoteki na rzecz nowego banku sąd nie zdąży rozpatrzyć wniosku o wykreślenie starej hipoteki. Wówczas niezbędne będzie złożenie wniosku o przesunięcie wpisu w dziale IV księgi wieczystej.

Ĺšródło: Raport Domu Kredytowego Notus

x

Zobasz także

Państwo spłaca długi

Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2020 roku ...

Znowu bierzemy kredyty

Chętnych na kredyty mieszkaniowe było w czerwcu prawie o 30 proc. więcej niż w kwietniu. ...

Lipcowa oferta obligacji

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1,00%. Pozostałe ...

Monety okolicznościowe w 2020 r.

Najbliższa planowana emisja: Wielcy polscy ekonomiści – Stanisław Głąbiński [2 lipca] W 2020 roku ukazały się ...

Egzaminy dla aktuariuszy

Minister Finansów 3 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego Wydłużamy czas na ...