Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Plany legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury

Podczas spotkania w Towarzystwie Urbanistów Polskich wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński przedstawił priorytety legislacyjne resortu w dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. Minister zapowiedział kontynuację prac nad ustawą o remontach i termomodernizacji, nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i prace nad wdrożeniem dyrektywy o zawodach regulowanych. Powiedział także, że resort rozpoczął pracę nad projektem racjonalizacji procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu ochrony praw osób trzecich i przy zachowaniu dobra publicznego, jakim jest ład przestrzenny. Założenia projektu mają być gotowe do czerwca 2008 r.
Ponadto powstanie także projekt optymalizujący zorganizowane budownictwo mieszkaniowe. Projekt ten będzie odpowiadał na rosnący udział zorganizowanego budownictwa w rozwoju miast. Potrzebne są także projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia określającego formę projektu budowlanego i rozporządzenia określającego treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zdaniem ministra najważniejszym wyzwaniem jest stworzenia warunków zintegrowanego rozwój miast. Na prośbę środowiska urbanistów minister zadeklarował gotowość do uczestnictwa raz na kwartał w dyskusji w Towarzystwie Urbanistów Polskich. Członkowie towarzystwa wyrazili chęć uczestnictwa w opiniowaniu przedstawionych na spotkaniu projektów. o-BKK

x

Zobasz także

Program retencji wody

Zbiorniki Racibórz, Kąty Myscowa i Wielowieś Klasztorna, a także Kotlina Kłodzka czy dolina rzeki Serafy ...

Powstanie mapa inwestycji

Dzięki nowej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji ...

300 lat razem z Bambrami

W 2019 roku mija 300 lat, odkąd pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski. Ich obecność miała ...

Właściciele chcą przekształceń

Do sądów wieczystoksięgowych do połowy br. wpłynęło ponad 900 tys. zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego ...

Stawki za wodę na działkach

Działkowcy, którzy pobierają wodę z ujęć głębinowych, przy miesięcznym zużyciu w wysokości 2 metrów sześciennych ...