Finansowanie pomostowe

Plany legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury

Podczas spotkania w Towarzystwie Urbanistów Polskich wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński przedstawił priorytety legislacyjne resortu w dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. Minister zapowiedział kontynuację prac nad ustawą o remontach i termomodernizacji, nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i prace nad wdrożeniem dyrektywy o zawodach regulowanych. Powiedział także, że resort rozpoczął pracę nad projektem racjonalizacji procesu inwestycyjnego przy uwzględnieniu ochrony praw osób trzecich i przy zachowaniu dobra publicznego, jakim jest ład przestrzenny. Założenia projektu mają być gotowe do czerwca 2008 r.
Ponadto powstanie także projekt optymalizujący zorganizowane budownictwo mieszkaniowe. Projekt ten będzie odpowiadał na rosnący udział zorganizowanego budownictwa w rozwoju miast. Potrzebne są także projekty nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia określającego formę projektu budowlanego i rozporządzenia określającego treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zdaniem ministra najważniejszym wyzwaniem jest stworzenia warunków zintegrowanego rozwój miast. Na prośbę środowiska urbanistów minister zadeklarował gotowość do uczestnictwa raz na kwartał w dyskusji w Towarzystwie Urbanistów Polskich. Członkowie towarzystwa wyrazili chęć uczestnictwa w opiniowaniu przedstawionych na spotkaniu projektów. o-BKK

x

Zobasz także

Jak zakorkowany jest Poznań

Już po raz ósmy znany producent systemów nawigacji satelitarnych opublikował ranking najbardziej zakorkowanych miast globu ...

Weekend Otwartych Ogrodów

Trzecia edycja Weekendu Otwartych Ogrodów już 8 i 9 czerwca w Poznaniu. Poprzednie dwie edycje ...

Piotr i Paweł to już Spar

Wywodząca się z RPA firma Spar Group podpisała umowę zakupów udziałów w polskiej sieci supermarketów ...

Będzie skwer 4 Czerwca 1989

Skwer położony pomiędzy ul. Jana Pawła II a jeziorem Maltańskim będzie nosił nazwę 4 Czerwca ...

Pomoc dla wielkiej płyty

Pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym, wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu ...