Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Podatki od nieruchomości w Poznaniu

Na swej ostatniej sesji w minionej kadencji radni Poznania uchwalili nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. W stosunku do obecnego roku wzrastają o 2,6 proc. Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów ustalona została następująco:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m kw. powierzchni;
– pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni;
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m kw. powierzchni.
Stawki od budynków lub ich części będą kształtować się w wysokościach:
– mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;
– wolno stojących budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży – 3,53 od 1 m kw. powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli wyniesie 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Uchwalone stawki podatku od nieruchomości, podobnie jak w ubiegłym roku, są zgodne z górną granicą tych stawek przewidzianą w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a ich wzrost w stosunku do 2010 r. wynosi 2,6 proc. i wynika ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2010 r., w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Uchwała uwzględnia preferencyjne stawki podatku od nieruchomości dla wolno stojących budynków gospodarczych wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży. Stawkę tę obniżono o 50 proc., w wyniku czego dochód budżetu miasta z tego tytułu będzie niższy o około 172 tys. zł.

x

Zobasz także

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...

Z cyklu „Odkryj Polskę”

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii ...

Nowy rzecznik finansowy

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na ...

Paderewski o nominale 19 zł.

2 października wszedł do obiegu nowy banknot o nominale 19 złotych. W pierwszym dniu banknot ...

Konkurs NBP dla szkół

Rusza XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów wszystkich szkół podstawowych ...