Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, za odpłatnością jest działalnością nastawioną na przysporzenie zysku – uznał WSA w Krakowie.

Nawet jeżeli nie jest działalnością główną, a jedynie dodatkową, a polegająca na wynajmie lokali na cele noclegowe dla turystów, jest nakierowana na osiągniecie zysku.

Sprawa trafiła do sądu po tym jak prezydent Krakowa w listopadzie 2016 r. orzekł o ustaleniu podatku od spornej nieruchomości za 2016 rok na kwotę 487 zł. Z takim naliczeniem kwoty podatku nie zgodzili się właściciele mieszkania. Decyzję prezydenta podtrzymało jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdzając, że lokal mieszkalny został bezdyskusyjnie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem prezydent miasta słusznie zastosował stawki właściwe dla budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Inaczej na sprawę patrzył sam podatnik, który argumentował, że posiadane przez niego mieszkanie nie zostało przekształcone w hostel, hotel czy podobną jednostkę usługową, lecz zostało zajętym wyłącznie na cele mieszkaniowe, a fakt, że jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie musi automatycznie oznaczać, że został on zajęty na prowadzenie tej działalności. Wskazywał także, że najem krótkoterminowy jest jego działalnością dodatkową, a zarejestrowana w wynajmowanym mieszkaniu działalność gospodarcza dotyczy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarcze.

x

Zobasz także

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...

SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, ...

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, ...