Fotografia wnętrz

Pomoc niepełnosprawnym

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się z prowadzonymi przez miasto działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. Poznań zamieszkiwało ponad 67 tys. niepełnosprawnych, choć prawnie status ten posiada 42 tys. osób. Największą część tej grupy stanowią mieszkańcy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla nich powstał dokument zawierający kierunki działań i zadania miasta na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020.

Dzięki współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z organizacjami pozarządowymi prowadzonych jest 9 środowiskowych domów samopomocy. Osobom niepełnosprawnym dedykowane są także 4 mieszkania treningowe, w których uczą się samodzielnego funkcjonowania i otrzymują indywidualne wsparcie psychologiczne. Jak podkreślali urzędnicy, cieszy się on dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie kontynuowany. Co roku w przestrzeni publicznej likwidowane są kolejne bariery architektoniczne.

– Dostępne otoczenie jest nie tylko przyjazne dla osób z niepełnosprawnością, ale ułatwia życie wszystkim uczestnikom – mówiła Dorota Potejko, pełnomocniczka Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami, wskazując, że z pozytywnych zmian korzystają także rodzice z wózkami, osoby starsze, czy nawet turyści z walizkami. Planowane inwestycje infrastrukturalne w mieście podlegają opinii Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Prezydent Miasta wydał zarządzenie ze Standardami Dostępności dla Poznania, które są obecnie wdrażane chociażby przy poszerzaniu Strefy Płatnego Parkowania o Wildę i Łazarz. Dzięki współpracy urzędników i środowiska niepełnosprawnych ustalono priorytetową listę przejść dla pieszych, na których sygnalizacja świetlna zostanie poszerzona o sygnał dźwiękowy. Również inne wydziały włączają się w usuwanie barier architektonicznych – w szkołach, czy instytucjach kulturalnych budowane są podjazdy, przystosowywane sale i pracownie.
Foto: Montaż sygnalizacji akustycznej na przejściu dla pieszych (fot. poznan.pl)
Źródło:biuletynpoznan.pl

x

Zobasz także

Okazały pień pozostanie

Do tej pory rosła tam dwupniowa robinia biała o obwodzie ponad 475 cm (mierzonym na ...

Sprzedają grunt przy Kinepolis

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji ponownie próbuje sprzedać działki na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Franowo ...

Czy będą miejskie łąki?

W połowie lutego radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której postulował ograniczenie w koszeniu miejskich ...

Dotacja dla franciszkanów

Radni z Komisji Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi ...

Nowa szkoła na Strzeszynie

Krajowy Zasób Nieruchomości zgodził się na przekazanie Miastu Poznań działki na Strzeszynie. Dzięki temu będzie ...