Ładowarki emu.energy

Populacja najbogatszych

Liczba najbogatszych osób tak zwanych UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals ) na świecie wzrosła

o 10 proc. w 2017 r. do 129 730 o sób , a ich majątek sięgnął 26 , 4 bln USD – wynika z najnowszego raportu firmy Knight Frank T h e Wealth Report 2018 . Do grupy UHNWI zalicza się obecnie osoby dysponujące majątkiem o wartości równej lub przekraczającej 50 mln USD. D an e dostarczon e przez Wealth – X wskazują, że był to znacząco wyższy wzrost populacji UHNWI niż w ciągu ostatnich pięciu lat (2012 – 2017) , kiedy łączny przyrost liczby najbogatszych osób wyniósł 18 proc. Ten pozytywny trend w generowaniu światowego bogactwa odzwierciedla fakt, że globalna gospodarka nabierała rozpędu od początku 2017 r. Pozytywne prognoz y dotyczące utrzymania tempa rozwoju światowej gospodarki w nadchodzących latach dają podstawy, a by oczekiwać, że populacja UHNWI urośnie o kolejne 40 proc. do 2022 r.
Azja wyprzedziła Europę pod względem liczby najzamożniejszych osób. Analizując dane o poszczególnych grupach najzamożniejszych osób w okresie między 2012 a 2 017 r. w ujęciu geograficznym wyłania się złożony obraz. Podczas gdy liczba osób dysponujących majątkiem wartym 50 mln USD i więcej rosła na obszarze Ameryki Północne j (+31 proc.), Azji (+37 proc.) i w Europie (+10 proc.), w pozostałych pięciu regionach odnotowano spad ki liczby populacji UHNWI, największe zaś w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach ( – 22 proc.) oraz w Rosji i we Wspólnocie Niepodległych Państw ( – 37 proc.).

Pod względem generowania światowego bogactwa naj większym regionem pozostaje Ameryka Północna – to tutaj zamieszkuje około 34 proc. populacji najbogatszych osób na świecie . W dodatku w ostatnim roku liczba najbardziej zamożnych mieszkańców Ameryki Północnej wzrosła o kolejne 5 proc., do 44 000 osób UHNWI, z których każda dysponuj e majątkiem wartym 50 mln USD i więcej.

x

Zobasz także

„Budowlanka” dołuje

Produkcja budowlana w styczniu runęła. Widzimy wyraźne spowolnienie-mówią eksperci GUS. Przemysł na plus, sprzedaż detaliczna ...

Kolejny kwartał wzrostu

Komentarz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego do danych GUS o wzroście PKB w IV ...

Kto płaci za własność

Przepisy o zmianie użytkowania wieczystego we własność miały precyzyjnym cięciem wyeliminować z polskiego prawa PRL-owską ...

Wynajem krótkoterminowy

Wśród osób kupujących obecnie mieszkania dużą grupę tworzą inwestorzy. Chcąc uzyskać jak najwyższy zwrot z ...

Społeczne Budownictwo Czynszowe

Szykują się duże zmiany dla inwestorów ubiegających się o preferencyjny kredyt na budowę społecznych mieszkań ...