Nickel 750×200 – Dąbrówka

Cztery posterunki policji

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak otworzył Posterunek Policji w Obrzycku (powiat szamotulski).

To już 71 przywrócony posterunek Policji od momentu uruchomienia, zainicjowanego przez szefa MSWiA, programu odtwarzania zlikwidowanych jednostek. W uroczystości otwarcia posterunku ministrowi towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Posterunek w Obrzycku jest 11 jednostką reaktywowaną na terenie garnizonu wielkopolskiego. Wcześniej, tego samego dnia, szef resortu wręczył symboliczne klucze do trzech innych posterunków: w Bralinie, Łęce Opatowskiej oraz Mikstacie. – Łączy nas wspólny cel, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Chodzi oto, aby Policja była jak najbliżej obywatela – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak w Bralinie. W trakcie uroczystości szef MSWiA przekazał również policjantom z Bralina i Łęki Opatowskiej dwa nowe radiowozy.

Odtworzony posterunek w Obrzycku obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin: Obrzycko i Ostroróg. Istniejące wcześniej w tych miejscowościach komisariaty zostały zlikwidowane w 2003 roku i przekształcone w Rewiry Dzielnicowych. Posterunek w Obrzycku znajduje się w gruntownie wyremontowanym budynku. Środki przeznaczone na odnowienie tego obiektu pochodziły z Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

x

Zobasz także

Dla naszej wsi

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego organizowanych pod patronatem wojewody wielkopolskiego w ramach wspólnej ...

Szatnia na medal!

Wpłynęło 95 wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”, którą ...

5 zmian nazw ulic

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał 4 zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowych nazw ulic w ...

Dom Seniora Plus w Odolanowie

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dziennego Domu Senior Plus w Odolanowie. W ...

Kalisz otrzyma nową komendę

Komenda przy ulicy Kordeckiego w Kaliszu ma zostać ukończona w przyszłym roku i oddana do ...