Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Powstanie mapa inwestycji

Dzięki nowej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji jednostek podległych miastu i prywatnych gestorów sieci infrastruktury podziemnej. Dzięki temu podmioty te będą mogły w łatwy sposób zweryfikować swoje plany inwestycyjne i podjąć starania wspólnej realizacji projektów na danym obszarze w jednym czasie.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie i Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Z racji posiadanego doświadczenia i zaplecza informatyczno-technicznego GEOPOZ będzie pełnił funkcję administratora systemu, udostępniając rozwiązania informatyczne odpowiednie do gromadzenia informacji o planowanych inwestycjach. Rolą PIM będzie monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi przez użytkowników danymi w taki sposób, aby zaproponować dysponentom i gestorom sieci optymalny czas na przeprowadzenie inwestycji, biorąc pod uwagę koszty i uciążliwość dla mieszkańców.

Kolejnym etapem rozwijania procesu koordynacyjnego będzie podpisywanie porozumień trójstronnych z prywatnymi gestorami sieci i spółkami z udziałem miasta. Porozumienia będą służyły wypracowaniu wspólnych deklaracji dotyczących dzielenia się informacjami na temat planowanych inwestycji i zasilania nimi bazy SIP.

Tworzona baza inwestycji stanowić będzie źródło danych dla kolejnych potencjalnych inwestorów, którzy dzięki odpowiedniej analizie przedstawionych danych będą w stanie obniżyć koszt i czas robót, podejmując decyzję o ewentualnej współpracy z innym wykonawcą planującym roboty na tym samym obszarze.

System do koordynacji inwestycji ma także wymierną korzyść przy opiniowaniu możliwości organizacji imprez masowych np. sportowych oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym lub społecznym w kontekście prowadzonych robót na terenie miasta.

x

Zobasz także

Budowa Centrum Senioralnego

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego – w środę uroczyście wmurowano ...

Nowe nazwy ulic i placów

Rada Miasta zadecydowała o nowych nazwach dla ulic, skwerów, parku i jednej szkoły. Zlikwidowano też ...

„Uratuj Poznań Główny”

Jak można by poprawić wygląd i funkcjonowanie Dworca Głównego w Poznaniu? Jakie inwestycje są potrzebne, ...

Koordynacja miejskich budów

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych ...

Poznań odzyskuje dawny blask

Zabytkowe kamienice w Poznaniu, a także inne historyczne obiekty, jak Pałac Mielżyńskich i Pawilon Krzyżanowskiego, ...