Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Powstanie mapa inwestycji

Dzięki nowej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji jednostek podległych miastu i prywatnych gestorów sieci infrastruktury podziemnej. Dzięki temu podmioty te będą mogły w łatwy sposób zweryfikować swoje plany inwestycyjne i podjąć starania wspólnej realizacji projektów na danym obszarze w jednym czasie.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie i Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Z racji posiadanego doświadczenia i zaplecza informatyczno-technicznego GEOPOZ będzie pełnił funkcję administratora systemu, udostępniając rozwiązania informatyczne odpowiednie do gromadzenia informacji o planowanych inwestycjach. Rolą PIM będzie monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi przez użytkowników danymi w taki sposób, aby zaproponować dysponentom i gestorom sieci optymalny czas na przeprowadzenie inwestycji, biorąc pod uwagę koszty i uciążliwość dla mieszkańców.

Kolejnym etapem rozwijania procesu koordynacyjnego będzie podpisywanie porozumień trójstronnych z prywatnymi gestorami sieci i spółkami z udziałem miasta. Porozumienia będą służyły wypracowaniu wspólnych deklaracji dotyczących dzielenia się informacjami na temat planowanych inwestycji i zasilania nimi bazy SIP.

Tworzona baza inwestycji stanowić będzie źródło danych dla kolejnych potencjalnych inwestorów, którzy dzięki odpowiedniej analizie przedstawionych danych będą w stanie obniżyć koszt i czas robót, podejmując decyzję o ewentualnej współpracy z innym wykonawcą planującym roboty na tym samym obszarze.

System do koordynacji inwestycji ma także wymierną korzyść przy opiniowaniu możliwości organizacji imprez masowych np. sportowych oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym lub społecznym w kontekście prowadzonych robót na terenie miasta.

x

Zobasz także

Program retencji wody

Zbiorniki Racibórz, Kąty Myscowa i Wielowieś Klasztorna, a także Kotlina Kłodzka czy dolina rzeki Serafy ...

300 lat razem z Bambrami

W 2019 roku mija 300 lat, odkąd pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski. Ich obecność miała ...

Właściciele chcą przekształceń

Do sądów wieczystoksięgowych do połowy br. wpłynęło ponad 900 tys. zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego ...

Stawki za wodę na działkach

Działkowcy, którzy pobierają wodę z ujęć głębinowych, przy miesięcznym zużyciu w wysokości 2 metrów sześciennych ...

Pszczoły ratują miasta

W ostatnich latach coraz więcej pasiek powstaje w miastach, na dachach budynków. W niektórych metropoliach ...