кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Poznań spłaca długi

Sytuacja finansowa Poznania jest na tyle dobra, że Miasto niedawno spłaciło

przed terminem 58 mln zł zobowiązań wynikających z jednych z najdroższych kredytów, jakie zaciągnęło na inwestycje związane z Euro 2012. Zadłużenie Poznania sukcesywnie maleje od 2014 roku i na koniec października wyniosło 1,198 mld zł.
Stolica Wielkopolski była najmocniej zadłużona w latach 2011-2013, kiedy to jej dług oscylował w okolicach 1,8-1,9 mld zł. Na koniec ubiegłego roku spadł do niespełna 1,377 mld zł, co oznaczało, że na każdego poznaniaka przypadało 2547 zł miejskiego zadłużenia. Spośród miast podobnej wielkości mniejszy wskaźnik zadłużenia na głowę jednego mieszkańca miał jedynie Gdańsk (1954 zł). Nieco więcej niż na statystycznego poznaniaka miejskiego długu przypadało na jednego mieszkańca Szczecina (2553 zł) i Krakowa (2904 zł). Znacznie większa część zaciągniętego przez Miasto długu przypadało na statystycznego mieszkańca Łodzi (3942 zł) i Wrocławia (4335 zł). Zadłużenie każdego z tych dwóch miast było dwukrotnie większe niż zobowiązania Poznania.

– Zadłużenie Miasta po raz kolejny było przedmiotem oceny Agencji Ratingowej Fitch. Na początku października potwierdziła ona utrzymanie oceny ratingowej Poznania, określającej jego wiarygodność kredytową, na poziomie A- z prognozą stabilną. To jedna z najwyższych ocen wśród polskich miast – podkreśla Barbara Sajnaj, skarbnik Miasta Poznania.

Najwięcej pieniędzy trafia do Miasta z podatków, które są dla niego jak pensje członków rodziny w gospodarstwie domowym.- Dochody budżetu, które posiłkują finansowanie inwestycji, realizowane są zgodnie z planem. To pochodna wzrostu gospodarczego i wzrostu wynagrodzeń. Wpływy z podatku PIT rosną rocznie o 7-8 proc. Pieniądze na inwestycje uzyskujemy też ze sprzedaży majątku. W np. roku tym na miejskie konto wpłynęły pieniądze ze sprzedaży nieruchomości byłego szpitala im. Strusia przy ul. Szkolnej, rozpoczęliśmy sprzedaż działek na Łacinie. Poza tym, choć reforma oświaty wygenerowała dodatkowe koszty, trzymamy w ryzach wydatki bieżące i to przynosi efekty. Nasze bieżące dochody są wyższe niż bieżące wydatki. W ten sposób powstaje tzw. nadwyżka operacyjna, która pomaga finansować inwestycje i pozwala na zaciąganie większych, ale bezpiecznych zobowiązań na ich finansowanie. Kredyt to tylko jedno ze źródeł finansowania inwestycji – tłumaczy Piotr Husejko.

– Planujemy, aby w największym stopniu wydatki inwestycyjne były finansowane nadwyżką operacyjną, dochodami ze sprzedaży majątku oraz dochodami z dotacji unijnych – dodaje Barbara Sajnaj.

W tegorocznym budżecie zaplanowano, że Miasto zaciągnie w 2017 roku łącznie 369 mln zł kredytów.

– To, ile ostatecznie pożyczymy, zależeć będzie od realizacji dochodów. Mogą być one wyższe od zakładanego planu, wydatków bieżących – które zwykle są niższe, głównie z powodu oszczędności – oraz od realizacji inwestycji. W praktyce w ostatnich latach pożyczaliśmy zwykle od 130 do 230 mln zł mniej niż wynikło to z podpisanych umów i zaplanowanych kwot – wyjaśnia skarbnik Miasta Poznania.

Miasto niedawno zawarło umowy kredytowe, ale nie zaciągnęło jeszcze kredytu. Pieniądze będzie pobierało pod koniec roku, w transzach ściśle wynikających z potrzeb.

– Część z mniejszych inwestycji została przesunięta w czasie. Zostaną one zrealizowane później niż uprzednio zakładano. Często realizacja inwestycji wydłuża się w fazie przygotowawczej – przez konsultacje społeczne czy uzgadnianie warunków z innymi organami – np. z gestorami sieci. Są też jednak takie inwestycje jak estakada katowicka, które kończą się przed terminem – mówi Piotr Husejko.

Problemem coraz bardziej widocznym w ostatnich miesiącach jest wzrost cen usług budowlanych w stosunku do tego, ile na inwestycje zamierzało pierwotnie przeznaczyć Miasto. Do przetargów staje też coraz mniej wykonawców, czasem na ogłoszony przetarg nie wpływa żadna oferta.

– To ryzyko chyba będzie rosło przez problem z ludźmi do pracy. Gdy zapłata, jakiej żąda wykonawca, jest wyższa niż zakładaliśmy, musimy się zastanawiać, co zrobić, by wybrnąć z tej sytuacji i nie stracić unijnego dofinansowania. Zdarza się, że musimy wygospodarować dodatkowe pieniądze. Tak było np. z wyborem wykonawcy pierwszej części robót I etapu Projektu Centrum na ul. Św. Marcin – tłumaczy dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania.

Przed Miastem kolejne duże inwestycje współfinansowane ze środków unijnych – m.in. tramwaj na Naramowice, Projekt Centrum, przebudowa trasy tramwajowej na ul. Kórnickiej i Żegrzu, przebudowa torowisk na Wierzbięcicach i Dąbrowskiego.

– W latach kumulacji inwestycji dofinansowywanych ze środków unijnych następuje najwyższy wzrost zadłużenia. Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej agencja Fitch oceniła, że zadłużenie Miasta w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych w ramach obecnej perspektywy unijnej będzie w kolejnych latach rosło. Pozostanie jednak na średnim poziomie, który nie powinien przekroczyć 50 proc. zaplanowanych dochodów – wyjaśnia Barbara Sajnaj.

Jacek Łakomy/biuro prasowe UMP

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Ostrzeżenie ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega wszystkich, którzy w ostatnim czasie dostali lub dostaną maila z ZUS. To oszustwo. ...

Nadchodzą PPK

Wejście w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oznacza obowiązek wprowadzenia takich programów w większości ...

Totka wyślesz przez internet

W tym roku, dokładnie 15 września, minęło 27 lat, od kiedy sprzedaż gier LOTTO jest ...

PKO BP wśród gigantów

Decyzja o uznaniu Polski za rynek rozwinięty pociągnęła za sobą zmiany dla spółek notowanych na ...

Pół miliona cudzoziemców w ZUS

W ZUS ubezpieczonych jest blisko 560 tys. obcokrajowców. Blisko 75 proc. z nich stanowią Ukraińcy ...