Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Ładowarki emu.energy

Poznań wraca do rzeki

17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisze z Mariuszem Wiśniewskim,
I Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” WRPO 2014 +.
Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast Partnerem Projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowita jego wartość wynosi ponad 30,3 mln złotych (udział Partnera – PGW Wody Polskie: prawie 24 mln złotych), z czego prawie 26 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki pozyskanym funduszom Miasto Poznań razem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokona rewitalizacji i uelastyczni brzegi Warty oraz zwiększy jej retencję na odcinku pomiędzy mostem Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki w Poznaniu (243,50 km). Wykonawcy zaplanowali także remont istniejących schodów, tarasów i slipów. Stanowią one niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie ekosystemu, zostaną więc usunięte płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu oraz pośrednio zwiększy atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru. Powstanie przyjazne i bezpieczne miejsce wypoczynku.
Dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 31 mln złotych.
Więcej informacji na temat Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

x

Zobasz także

Odnowią mury Marcinka

Wyłoniono wykonawcę, który przeprowadzi remont elewacji „Marcinka”, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola ...

Znikają wielkie reklamy

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się demontaż nośników ...

Jak szeroki jest tramwaj?

Zarząd Dróg Miejskich wymalował na jezdni i torowisku na moście Królowej Jadwigi piktogramy wskazujące, jak ...

Park Drwęskich odżyje

Wkrótce rozpoczną się prace związane z rewaloryzacją Parku im. I .J. Drwęskich. Park przejdzie kompleksową ...

Modernizacja Jackowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna. Pojawią się szersze chodniki, ...