Finansowanie pomostowe

Poznań wraca do rzeki

17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisze z Mariuszem Wiśniewskim,
I Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” WRPO 2014 +.
Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast Partnerem Projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowita jego wartość wynosi ponad 30,3 mln złotych (udział Partnera – PGW Wody Polskie: prawie 24 mln złotych), z czego prawie 26 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki pozyskanym funduszom Miasto Poznań razem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokona rewitalizacji i uelastyczni brzegi Warty oraz zwiększy jej retencję na odcinku pomiędzy mostem Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki w Poznaniu (243,50 km). Wykonawcy zaplanowali także remont istniejących schodów, tarasów i slipów. Stanowią one niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie ekosystemu, zostaną więc usunięte płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu oraz pośrednio zwiększy atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru. Powstanie przyjazne i bezpieczne miejsce wypoczynku.
Dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 31 mln złotych.
Więcej informacji na temat Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

x

Zobasz także

„KONSTYTUCJA” już jest

W weekend na ścianie budynku przy ulicy 27 Grudnia w centrum Poznania wymalowano mural KONSTYTUCJA. ...

Salon Fielmanna na św. Marcinie

Marka Fielmann otworzyła ponownie swój flagowy salon w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 69. Lokal ...

W rocznicę „PeWuKi”

W piątek 11 października o godz. 19 w pawilonie nr 10 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie ...

Będzie Kładka Piastowska

Miasto planuje kolejną przeprawę pieszo-rowerową przez Wartę. Tym razem połączone zostaną Rataje z Wildą, na ...

Pawilony na Świcie jak nowe

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ogłosił wyniki postępowania na kompleksowy remont pawilonów przy ul. Świt. Inwestycja ...