Ładowarki emu.energy

Poznań wraca do rzeki

17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisze z Mariuszem Wiśniewskim,
I Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)” w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” WRPO 2014 +.
Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast Partnerem Projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Całkowita jego wartość wynosi ponad 30,3 mln złotych (udział Partnera – PGW Wody Polskie: prawie 24 mln złotych), z czego prawie 26 mln złotych pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki pozyskanym funduszom Miasto Poznań razem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dokona rewitalizacji i uelastyczni brzegi Warty oraz zwiększy jej retencję na odcinku pomiędzy mostem Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki w Poznaniu (243,50 km). Wykonawcy zaplanowali także remont istniejących schodów, tarasów i slipów. Stanowią one niezbędną infrastrukturę brzegów rzeki w terenie zabudowanym. Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie ekosystemu, zostaną więc usunięte płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Inwestycja ma na celu przeciwdziałanie skutkom zmiany klimatu oraz pośrednio zwiększy atrakcyjność rekreacyjną tego obszaru. Powstanie przyjazne i bezpieczne miejsce wypoczynku.
Dotychczas w ramach Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 31 mln złotych.
Więcej informacji na temat Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

x

Zobasz także

Rowerem przez Śluzę Cybińską

Jak informuje biuletyn.poznan.pl w lipcu będzie gotowa ekspertyza, dzięki której dowiemy się czy i jakim ...

Pływalnia na Kasprowicza czeka

Zakończył się drugi etap modernizacji pływalni w parku Kasprowicza. W nadchodzącym sezonie odwiedzający baseny kupią ...

Odzyska dawny blask

Jak donosi epoznan.pl ogłoszony został przetarg na realizację modernizacji budynku przy ulicy Jeżyckiej. Modernizacja zabytkowego ...

Drewniany wieżowiec

Eiffage rozpoczyna właśnie w centrum Bordeaux budowę oryginalnego kompleksu mieszkaniowo-biurowego o nazwie Hypérion. Najwyższy z ...

Wizjonerska operetka

Wiemy jak będzie wyglądać nowy budynek Teatru Muzycznego w Poznaniu. Konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną wygrał ...