Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Pradzieje Wielkopolski

Przejawy najstarszej kultury materialnej na obszarze Wielkopolski poznać można w najnowszym wydawnictwie zatytułowanym ,,Pradzieje Wielkopolski”, obejmującym okres od epoki kamienia (paleolit) po średniowiecze. Mecenasem opracowania przygotowanego w oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN jest Urząd Marszałkowski.

– Rozmach badań ostatnich dekad przyniósł mnóstwo materiału, stąd potrzeba nowego wydawnictwa. Jesteśmy winni naszemu społeczeństwu wdzięczność za finansowanie naszych badań i ta książka jest tego wyrazem – mówił podczas prezentacji dzieła prof. Michał Kobusiewicz, kierownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, redaktor naukowy wydawnictwa.
Wiele badań archeologicznych ostatnich lat było działaniami ratunkowymi związanymi z dużymi inwestycjami liniowymi jak budowa gazociągu jamalskiego czy autostrad.
,,Piastowie nie wzięli się znikąd. Ich zmysł polityczny, dobrze rozwinięte państwo, wysoka kultura życia codziennego nie były dziełem jednego czy nawet kilku pokoleń. By do tego doszło musiały minąć setki, a nawet tysiące lat powolnego postępu, tworzenia się i przemian kolejnych ładów kulturowych. I dopiero suma tych doświadczeń, kumulowana w postaci szeroko rozumianej i przekazywanej potomkom kultury, mogła doprowadzić do takiego rozwoju cywilizacyjnego i społecznego, który pozwolił pierwszym Piastom zorganizować nowoczesne państwo i włączyć je na równych prawach do łacińskiej Europy” pisze we wstępie prof. Kobusiewicz.
Czym jest i jak tworzyła się historyczna Wielkopolska rozważają autorzy kolejnych 9 rozdziałów na tyle, na ile pozwalają im dostępne źródła. Poznajemy więc kolejne etapy rozwoju prowadzące do wytworzenia się historycznego regionu Wielkopolski, który odegrał tak ważną rolę w naszych dziejach i stanowił znaczący element naszego państwa także i później, do dziś. Ponieważ region nasz jest coraz częściej odwiedzany przez obcokrajowców, w książce znalazło się obszerne streszczenie w języku angielskim oraz dwujęzyczne podpisy pod ilustracjami.
Na napisanie książki autorzy otrzymali specjalny grant z Komitetu Badań Naukowych, zaś na wysokiej klasy wydanie złożyły się fundusze przyznane przede wszystkim przez Urząd Marszałkowski w wysokości 40 tys. zł, IAiE PAN oraz wielkopolskiego konserwatora zabytków.
– Dawne dzieje Wielkopolski mogą być doskonałym materiałem promocyjnym regionu, wzmacniają poczucie tożsamości, stanowią dumę, iż region jest bogaty historycznie. To dziedzina nie wykorzystana dotychczas w promocji – uzasadniał finansowe zaangażowanie urzędu w wydawnictwo marszałek Marek Woźniak. Jego zdaniem dzieło spełnia wysokie wymogi edytorskie.

Ilustracje:
1. Wczestośredniowieczny gród w Gnieźnie (pierwsza połowa XI w.)
2. Rekonstrukcja palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim

x

Zobasz także

„Uratuj Poznań Główny”

Jak można by poprawić wygląd i funkcjonowanie Dworca Głównego w Poznaniu? Jakie inwestycje są potrzebne, ...

Koordynacja miejskich budów

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych ...

Poznań odzyskuje dawny blask

Zabytkowe kamienice w Poznaniu, a także inne historyczne obiekty, jak Pałac Mielżyńskich i Pawilon Krzyżanowskiego, ...

„KonsTYtucJA” muralem w centrum

Obywatele RP proponują, by napis pojawił się na budynku przy ul. Ratajczaka.- Baner KONSTYTUCJA, który ...

Jaka Fasada Roku 2019!

Rywalizacja o miano Fasady Roku 2019 trwa w najlepsze. O tytuł ubiegają się już realizacje ...