Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację samowoli budowlanej.

Nowelizacja prawa budowlanego ma uprościć przepisy i ograniczyć biurokrację. Zmniejszeniu ulegnie liczba dokumentów, potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Projekt budowlany będzie się składał z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i projektu technicznego.

Aby uzyskać pozwolenie, dokumenty będzie trzeba złożyć w 3, a nie jak do tej pory w 4 egzemplarzach. Co więcej, projekt techniczny będzie składany dopiero z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót.

Nowelizacja prawa budowlanego pozwala też na łatwiejsze zalegalizowanie samowoli budowlanej. Budynki starsze niż 20 lat będzie można legalizować bezpłatnie, pod warunkiem przedstawienia ekspertyzy technicznej potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Z kolei nowelizacja ustawy termomodernizacyjnej pozwala administratorom budynków z wielkiej płyty na ubieganie się o zwrot części kosztów ocieplenia budynków

x

Zobasz także

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...

Miejsce zamieszkania czy pobytu

Miejsce zamieszkania czy miejsce pobytu? Jest wyrok NSA ws pomocy mieszkańcowi innej gminy. Sąd orzekł, ...

Czynsz pochodną dochodów

Osoby, które będzie na to stać, prawdopodobnie zapłacą wkrótce wyższy czynsz za mieszkania komunalne.O sprawie ...

Zabił żonę i 4. sąsiadów

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w procesie dotyczącym wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu złożył na rozprawie ...

Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, ...