Ładowarki emu.energy

Centrum Smochowic inaczej

Rozpoczynają się prace związane z przebudową placu u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej na osiedlu Smochowice. Wybrany w postępowaniu przetargowym przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie wykonawca ma zakończyć roboty wiosną.
W ramach zaplanowanej inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną zatoki parkingowe i chodniki. Na placu pojawi się nowa zieleń, elementy małej architektury oraz oświetlenie. Dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do posesji i sklepów roboty będą prowadzone w dwóch etapach.

W pierwszym, który potrwa około trzech miesięcy, przebudowany zostanie plac. W drugim – chodniki wokół niego oraz nasadzona zostanie roślinność i powstaną elementy małej architektury.

W efekcie prac, w środkowej części placu oraz po jego południowej stronie, przy ul. Muszkowskiej, powstaną łącznie 52 miejsca postojowe, zlokalizowane w prostopadłych zatokach. Dwa z nich przeznaczone będą dla osób z niepełnosprawnościami. W centralnej części placu zatoki postojowe rozdzielone zostaną czterometrowym pasem zieleni.

Dzięki uporządkowaniu parkowania na placu i w najbliższej okolicy poszerzony zostanie chodnik po jego północnej stronie, wzdłuż ul. Karlińskiej, a jezdnie ulic Muszkowskiej i Karlińskiej będą miały 5 metrów szerokości. Między nimi zaprojektowano chodnik o szerokości 2,2 m.

Obszar objęty inwestycją jest już wygradzany, a poruszać po nim będą mogły się tylko pojazdy wykonawcy robót oraz osób dojeżdżających do posesji. W związku z planowanym częściowym zamknięciem ul. Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej przewidziano objazdy przebiegające ulicami Leśnowolską, Sianowską, Darłowską oraz Santocką. Kierowcy już przed świętami Bożego Narodzenia zostali poinformowani, by nie parkować pojazdów.
Źródło:biuletynpoznan.pl

x

Zobasz także

Pomoc niepełnosprawnym

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się z prowadzonymi przez miasto działaniami na rzecz ...

Pętla Piątkowska od macochy?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zapytał w interpelacji o możliwość modernizacji przystanków tramwajowych na trasie do pętli ...

Skwer im. G. Labudy

Na razie to jeszcze projekt uchwały, aby skwer u zbiegu ulic Marcelińskiej i Rycerskiej nazwać ...

Laureaci „Dobrego remontu”

Kamienica u zbiegu ulic Wielkiej i Szewskiej zwyciężyła w konkursie „Dobry remont”. Drugie miejsce zajął ...

Pływalnia na os. Zwycięstwa

Kamień węgielny z aktem erekcyjnym wmurowano na terenie budowy pływalni na os. Zwycięstwa. W uroczystości ...