Fotografia wnętrz

Przybyło 10 mld zł kredytów hipotecznych

W sierpniu zadłużenie z tytułu kredytów zaciąganych na nieruchomości wzrosło o 9,8 mld zł, osiągając wartość 251,8 mld zł. Jak wynika z danych NBP, za ten wzrost odpowiadają głównie kredyty walutowe. Na kredyty zaciągnięte w walutach obcych przypadło 7,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5,01 proc. Warto zauważyć, że w tym samym czasie frank szwajcarski, w którym denominowana jest zdecydowana większość zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych, podrożał o 4,96 proc. Wzrost zadłużenia w walutach wydaje się więc efektem nie tyle wzrostu liczby zaciąganych kredytów, co raczej zmiany kursu CHF.
Jednocześnie zadłużenie w złotych wzrosło o 2,05 mld zł. Wychodzi na to, że banki udzielały niemal wyłącznie kredytów w złotych. To, że kredyty walutowe poszły w wyraźną odstawkę, można powiązać ze zmianami, jakie Komisja Nadzoru Finansowego chce wprowadzić w Rekomendacji S. W myśl jednej z nich udział kredytów walutowych nie powinien przekraczać 50 proc. ogólnej wartości portfela kredytowego banku (wg ostatnich danych dla całego sektora wskaźnik ten wynosi ponad 64 proc.)
Tak jak tego oczekiwaliśmy przed miesiącem, w sierpniu wzrosło zadłużenie z tytułu kredytów konsumpcyjnych, o 953 mln zł, czyli 0,7 proc., a jeszcze miesiąc wcześniej zadłużenie to spadło o ponad 200 mln zł. Sierpniowy wzrost to po marcu i maju trzeci wynik w tym roku, a my wiązalibyśmy go ze wzrostem pożyczek zaciąganych w związku ze szkolną wyprawką.

Kredyty i pożyczki udzielone osobom prywatnym przez banki (w mln zł)

Okres

Konsumpcyjne

w tym:

Na nieruchomości

W
rach-unku bieżą-cym

zwią-
zane
z funk-
cjo-nowa-niem kart kredy-towych

złot-owe

walu-towe

ogó-łem

złot-owe

walu-towe

ogó-łem

VII 2010

127 926,66

9 444,72

137 371,38

11 317,76

14 799,98

88 294,12

153 704,12

241 998,24

VIII 2010

128 480,48

9 843,87

138 324,35

11 574,53

14 774,52

90 345,79

161 410,27

251 756,07

zmiana
m/m

0,43%

4,23%

0,69%

2,269%

-0,17%

2,32%

5,01%

4,03%

Ĺšródło: NBP

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...