Ładowarki emu.energy

Rada stóp nie obniżyła, a kredyty i tak są tańsze

Choć cięcia stóp dziś nie było, to w ciągu miesiąca WIBOR 3M, od którego często uzależnione jest oprocentowanie kredytów, spadł z poziomu 2,67 do 2,56 %. Rynek spodziewając się rychłych obniżek stóp procentowych już spowodował, że rata kredytu zaciągniętego na 30 lat spadła o 6 zł na każde pożyczone 100 tys. zł. Już od 14 miesięcy Rada Polityki Pieniężnej pozostawia stopy procentowe na niezmienionym – rekordowo niskim – poziomie. Decyzja ta nie zdziwiła większości ekonomistów, którzy cięcia, wyznaczające kolejne historyczne minimum, spodziewają się już za miesiąc.

Dzięki radzie rata o 453 zł niższa

Trzeba pamiętać, że stawka rynkowa (WIBOR), od której najczęściej zależy oprocentowanie kredytów, zmienia się szybciej niż ta ustalana przez RPP, bo jest efektem toczącej się na bieżąco gry między uczestnikami rynku międzybankowego. Dzisiejsza decyzja rady o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie oznacza więc wcale, że raty kredytów nie spadną już w tym miesiącu. Zbliżające się widmo obniżek stóp spowodowało, że WIBOR już od kilkunastu dni wyraźnie spada. Na przykład WIBOR 3M 3 września był notowany na poziomie 2,56 %, a jeszcze miesiąc wcześniej było to 2,67 %. Wraz z tą zmianą banki – aktualizując tę stawkę – mogą zażądać niższej raty.
Efekt? Jeśli ktoś ma kredyt zaciągnięty na 30 lat i 100 tys. zł z marżą 1,5 %, to jego rata przy WIBOR-ze na poziomie 2,56 % wyniosłaby 481 zł, a przy WIBOR-ze sprzed miesiąca (2,67 %) 487 zł, czyli 6 złotych więcej. Jest to jednak zmiana kosmetyczna gdyby porównać ją z efektem jaki miała cała seria obniżek stóp procentowych zapoczątkowana pod koniec 2012 roku.
Rata kredytu zaciągniętego w sierpniu 2012 r. na 25 lat i kwotę 300 tys. zł, z oprocentowaniem 6,6 % (w tym 1,5 pkt. proc. marży), wynosiła na starcie 2046 zł miesięcznie. Od tamtego czasu notowania stawki WIBOR 3M spadły z 5,11 % (sierpień) do 2,56 %. Gdyby bank aktualizował wartość WIBORu na bieżąco, modelowy kredytobiorca mógłby dziś cieszyć się oprocentowaniem o jedną trzecią niższym i w konsekwencji ratą na poziomie 1593 zł miesięcznie, czyli o 453 zł niższą niż 18 miesięcy temu.

Dziś można pożyczyć o 41,5 tys. więcej

W efekcie rosną możliwości pożyczkowe. Przeciętna 3-osobowa rodzina z dochodem 5 tys. zł netto może dziś pożyczyć na mieszkanie 418,5 tys. zł (mediana zdolności kredytowej dla długu zaciąganego na 25 lat w sierpniu br.). Jest to wyraźnie lepszy wynik niż z analogicznego okresu przed rokiem, kiedy modelowa rodzina mogła pożyczyć 377 tys. zł.

Dwa lata taniego pieniądza

Prognozy na najbliższe kwartały pokazują, że stopy procentowe mogą jeszcze spaść. Potwierdzają to notowania kontraktów terminowych na stopę procentową (FRA). Za 6 miesięcy wyceniają one WIBOR 3M na 2 %, podczas gdy dziś WIBOR 3M jest notowany na znacznie wyższym poziomie (2,56 %). Co więcej w dłuższym horyzoncie czasowym (21-miesięcznym) kontrakty na WIBOR 3M notowany jest na poziomie 2,22 %, a więc także wyraźnie niżej niż dziś. Sugeruje to, że gracze rynkowi spodziewają się niemal przez dwa lata utrzymywania się umiarkowanej inflacji i niskich stóp procentowych.

x

Zobasz także

Paderewski o nominale 19 zł.

2 października wszedł do obiegu nowy banknot o nominale 19 złotych. W pierwszym dniu banknot ...

Konkurs NBP dla szkół

Rusza XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów wszystkich szkół podstawowych ...

100-lecie polskiej flagi

14 sierpnia 2019 r. NBP wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł – ...

Zmiany w podatku PIT

Obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 proc. dla wszystkich podatników oraz dodatkowe zmniejszenie PIT ...

PIT zero dla młodych

4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od ...