Fotografia wnętrz

Rata we frankach znowu niższa niż w złotych

Umocnienia złotego spowodowało, że ponownie zmienił się bilans rat kredytów we frankach i złotych. Znów raty kredytów we frankach są niższe i to nawet tych, które zostały zaciągnięte, gdy frank kosztował mniej niż 2 zł – wynika z obliczeń Expandera. Expander sprawdził, jak wyglądają raty kredytów hipotecznych we frankach i złotych zaciągniętych na początku kilkunastu wybranych miesięcy począwszy od stycznia 2007 r. Wyliczenia sporządzone na 17 lutego, czyli w momencie, gdy frank był rekordowo drogi (3,33 zł), wskazują, że w wielu wypadkach rata kredytu w szwajcarskiej walucie była wyższa od raty zaciągniętego w tym samym momencie kredytu w złotych. Trwające od miesiąca umocnienie złotego spowodowało, że raty kredytów we frankach znów są niższe.

O ile niższą ratę płacą dziś osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach?

Data wypłaty kredytu

Różnica w wysokości rat w złotych i we frankach

I 2007

316 zł

VII 2007

274 zł

I 2008

205 zł

VII 2008

98 zł

VIII 2008

37 zł

IX 2008

165 zł

X 2008

174 zł

XI 2008

145 zł

XII 2008

131 zł

I 2008

313 zł

II 2009

381 zł

III 2009

394 zł

IV 2009

434 zł

V 2009

335 zł

VI 2009

505 zł

VII 2009

489 zł

22 VII 2009

461 zł

Od drugiej połowy czerwca złoty zyskuje na wartości, co spowodowało, że raty kredytów we frankach znów są niższe. Dotyczy to wszystkich przypadków ujętych w zestawieniu. Co ciekawe, nawet kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w sierpniu 2008 r., gdy frank kosztował mniej niż 2 zł, mają dziś o 37 zł niższe raty niż kredytobiorcy, którzy w tym samym momencie zadłużyli się w złotych. Najwięcej zyskują natomiast osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach w czerwcu br. Różnica w wysokości raty wynosi bowiem aż 505 zł. Mniej zyskują nawet osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach w lutym, kiedy kurs był najwyższy. Przyczyną tak dużej różnicy w wysokości rat są przede wszystkim wysokie marże zaciąganych od kwietnia kredytów w złotych. Z uwagi na to, że od drugiego kwartału br, marże utrzymują się na stabilnym poziomie, raty kredytów w złotych zaciągniętych począwszy od kwietnia mają zbliżony poziom, wynoszący ok. 1990 zł.
Rata kredytu zaciągniętego po rekordowo niskim kursie franka (1,96) z marżą 1,4% wynosi obecnie ok. 1643 zł, natomiast rata zaciągniętego w tym czasie (sierpień 2008 r.) kredytu w złotych z marżą 1,2% wynosi ok. 1681 zł.
Do wyliczeń przyjęliśmy przeciętne stawki marż obowiązujące w wybranych okresach, zmieniające się w czasie koszty spreadu walutowego wynoszące 12 gr, 16 gr lub 20 gr, a także zmieniające się kursy wypłaty kredytu. Przyjęliśmy też założenie, że do wyliczenia wysokości raty bank posługuje się bieżącą stawką oprocentowania rynkowego (LIBOR, WIBOR). W praktyce oprocentowanie może być inne, gdyż banki aktualizują stawki z pewnym opóźnieniem.

Parametry kredytu we frankach*

Data
wypłat
kredytu

Kurs
wypłaty
kredytu

Marża

Oprocen-
towanie

Rata

I 2007

2,32

1,60%

1,96%

1 383,34

VII 2007

2,22

1,40%

1,76%

1 406,76

I 2008

2,12

1,60%

1,96%

1 513,84

VII 2008

2,02

1,40%

1,76%

1 546,05

VIII 2008

1,9

1,40%

1,76%

1 643,69

IX 2008

2,02

1,30%

1,66%

1 524,94

X 2008

2,07

1,30%

1,66%

1 488,11

XI 2008

2,31

2,45%

2,81%

1 554,87

XII 2008

2,43

3,20%

3,56%

1 625,29

I 2008

2,7

3,20%

3,56%

1 462,76

II 2009

2,91

3,70%

4,06%

1 442,64

III 2009

3,13

4,30%

4,66%

1 439,85

IV 2009

2,86

4,20%

4,56%

1 557,53

V 2009

2,72

4,30%

4,66%

1 656,89

VI 2009

2,84

3,75%

4,11%

1 487,11

VII 2009

2,76

3,60%

3,96%

1 502,80

22 VII 2009

2,71

3,60%

3,96%

1 530,53

*wypłata kredytu w pierwszym dniu roboczym miesiąca; kredyt 300 tys. zł, 30 lat

Parametry kredytu w złotych

Data
wypłaty
kredytu

Marża

Oprocen-
towanie

Rata

I 2007

1,30%

5,48%

1 699,60 zł

VII 2007

1,20%

5,38%

1 680,85 zł

I 2008

1,40%

5,58%

1 718,46 zł

VII 2008

1,00%

5,18%

1 643,63 zł

VIII 2008

1,20%

5,38%

1 680,85 zł

IX 2008

1,25%

5,43%

1 690,21 zł

X 2008

1,10%

5,28%

1 662,19 zł

XI 2008

1,30%

5,48%

1 699,60 zł

XII 2008

1,60%

5,78%

1 756,44 zł

I 2008

1,70%

5,88%

1 775,57 zł

II 2009

1,95%

6,13%

1 823,80 zł

III 2009

2,00%

6,18%

1 833,52 zł

IV 2009

2,80%

6,98%

1 991,88 zł

V 2009

2,80%

6,98%

1 991,88 zł

VI 2009

2,80%

6,98%

1 991,88 zł

VII 2009

2,80%

6,98%

1 991,88 zł

22 VII 2009

2,80%

6,98%

1 991,88 zł

Kredyt 300 tys. zł, 30 lat

Frank szwajcarski ma swoją specyfikę sprowadzającą się do trzech elementów:

  • jest traktowany jako safe heaven, czyli rośnie na niego popyt w okresach niepewności rynkowej
  • jest wykorzystywany w transakcjach typu carry trade, czyli sprzedawania walut z krajów o niskich stopach procentowych i lokowania kapitału tam, gdzie są one wysokie ; dziś ten czynnik ma jednak ograniczone znaczenie, gdyż nie ma zbyt wielu krajów, w których stopy byłyby obecnie na wysokim poziomie
  • jego notowania zależą od czynników makroekonomicznych tradycyjnie rzutujących na kursy walut, takich jak: tempo rozwoju gospodarczego, bilans obrotów bieżących, inflacja, stopy procentowe itp.; w efekcie relacja EUR/CHF wygląda jak sinusoida – teraz jesteśmy po stronie nieznacznego przewartościowania franka.

W ocenie Expandera, jeżeli ruch spadkowy kursu CHF/PLN nie zatrzyma się na poziomie 2,79, który jest istotnym wsparciem, notowania franka mają szansę zejść w okolice 2,6 zł.

x

Zobasz także

Pół miliarda kredytu

Poznański samorząd wystąpi o dodatkowy kredyt w wysokości 500 mln zł – poinformował prezydent miasta ...

PIT do końca maja

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia. W tym roku deklaracje można ...

Pomogą odroczyć raty

Banki zapewnią możliwość odroczenia spłat rat kredytowych na okres do 3 miesięcy. Ułatwienia mają dotyczyć ...

Miliard od BGK na czynsze

Najem subsydiowany to najem z pewną pomocą publiczną, w ramach której dopłaca się do czynszu. ...

Uwaga! Fałszywe emaile

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Wezwanie do złozenia wyjasnienia” (pisownia oryginalna), w których autor ...