Fotografia wnętrz

Ratują zabytki w Gołańczy

Marszałek podpisał umowy: 10,4 mln zł unijnego wsparcia na pielęgnację dziedzictwa kulturowego w Gołańczy

„Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” oraz „Realizacja ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich po pożarze w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy” to tytuły projektów realizowanych w ramach poddziałania „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Umowy na dofinansowanie przedsięwzięć środkami unijnymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) podpisał 2 listopada br. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Projekt Miasta i Gminy Gołańcz pn. „Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim” polega na modernizacji i przebudowie dawnego zamku w Gołańczy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zamku. Zamek zostanie zaadaptowany na muzeum. Jedna z sal stanie się przestrzenią wielofunkcyjną, która oprócz pełnienia funkcji konferencyjnej – z wykładami o zamku w trakcie spotkań – będzie także służyć lokalnej społeczności i władzom samorządowym, jako miejsce spotkań oraz organizacji imprez okolicznościowych. Muzeum prezentować będzie przede wszystkim historię średniowiecznego zamku. Elementem ekspozycji muzealnej będą zachowane XIV wieczne, gotyckie mury zamku. Całkowita wartość projektu to blisko 9,8 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie unijne stanowi ponad 8,3 mln zł.

Głównym celem projektu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, do którego zaliczany jest zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca w Gołańczy i tym samym zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w regionie. Istotna w tym działaniu jest naprawa zniszczeń po pożarze z kwietnia 2019 r., w tym powstrzymanie procesu niszczenia, a także działania mające na celuprzywrócenie możliwie wiernie utraconych walorów plastyczno-estetycznych obiektu. W ramach prac konserwatorskich i restauracyjnych przeprowadzone zostaną działania wewnątrz świątyni, polegające na odnowieniu powierzchni ścian i wnętrza zabytkowego kościoła, witraży, ściennych dekoracji malarskich i jego wyposażenia, w dużej części wpisanego do rejestru zabytków ruchomych. Ponadto wykonany zostanie nowy prospekt organowy wraz z renowacją instrumentu. Poza ww. pracami zaplanowano także zadanie związane z promocją projektu. W całkowitej wartości projektu sięgającej blisko 2,5 mln zł, unijne wsparcie z WRPO 2014+ stanowi ponad 2,1 mln zł.

x

Zobasz także

Medale Targów Smaki Regionów

Gzik wrzesiński wytwarzany przez Spółdzielnię Mleczarską we Wrześni to jeden z dwudziestu produktów nagrodzonych Medalem ...

Dla kogo dotacje z UE

Marszałek Marek Woźniak na terenie MTP o nowym projekcie programu unijnego na lata 2021-2027 dla ...

Porozmawiajmy o klimacie

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu uprzejmie informuje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy odbędzie się cykl ...

Będzie pomoc dla Wapna

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał na ręce wójta gminy Wapno symboliczną promesę na sfinansowanie dokumentacji ...

W trosce o Wartę

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ...