кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Ratusze w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wlkp w nowej odsłonie ze wsparciem UE

Zabytkowe ratusze w trzech wiodących miastach Wielkopolski – Kaliszu, Ostrowie Wlkp i Gnieźnie – zyskają blask i nowe funkcje o znaczeniu kulturalnych za pieniądze unijne z WRPO 2014+. Dziś podpisano kolejne umowy.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu marszałek Marek Woźniak, w imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisał kolejne umowy z samorządowcami, tym razem o dofinansowanie projektów związanych z renowacją i adaptacją na cele kulturalne pomieszczeń ratuszy w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięli Tomasz Budasz – prezydent Gniezna, Grzegorz Sapiński – prezydent Kalisza i Jakub Szczurek – pierwszy zastępca prezydenta Ostrowa Wlkp.

Prezentujemy dzisiaj wybrane projekty związane z siedzibami władz lokalnych w Wielkopolsce, w których zafunkcjonuje oferta kulturalna. W ten sposób ratusze w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim zostaną otwarte dla mieszkańców i turystów – powiedział marszałek Marek Woźniak. I dodał: – Są to projekty godne pokazania opinii publicznej. Wybieramy z obszernej palety unijnych inwestycji w regionie rodzynki z ciasta. Te trzy ratusze to właśnie takie rodzynki.

Gniezno zrealizuje warty prawie 9,9 mln zł projekt pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”, na który zarząd województwa wielkopolskiego przyznał prawie 6,1 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+. Dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. W sumie do dofinansowania wybrano 5 projektów pozakonkursowych, których całkowita wartość wynosi około 43 mln zł, w tym kwota dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi około 30 mln zł.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności pochodzącego z połowy XIX w. Starego Ratusza w Gnieźnie. Potencjalnymi odbiorcami projektu będą mieszkańcy Gniezna korzystający z nowej oferty kulturalnej, turyści krajowi jak i zagraniczni, melomani, słuchacze, koncertów, zwiedzający wystawy i wernisaże, uczestnicy spotkań i konferencji.

Projekt przewiduje kompleksowe prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zmierzające do zachowania oraz odtworzenia historycznej wartości architektonicznej obiektu wpisanego do rejestru zabytków zlokalizowanego w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gniezna.

Prace będą polegały na: rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji, zachowaniu oraz adaptacji do nowych funkcji obiektu (m.in. poprzez remont dachu, restaurację elewacji, konserwacje wystroju architektonicznego oraz stolarki, przebudowę wewnętrznej klatki schodowej, budowę windy, modernizację i restaurację wnętrz, dostosowanie obiektu do potrzeb os. niepełnosprawnych. Miasto zakupi i zamontuje trwałe wyposażenie, zabezpieczy zabytki przed kradzieżą i zniszczeniem oraz zagospodaruje teren przyległy do Ratusza.

W ramach projektu pomieszczenia Ratusza zostaną przebudowane oraz otrzymają nowe funkcje o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Pomieszczenia parteru zostaną dostosowane do potrzeb Multimedialnej Sali Historii Gniezna jako sali koncertowo-wystawienniczej oraz Centrum Informacji Kulturalnej z Salą Multimedialną. I piętro otrzyma następujące funkcje: Historycznego Gabinetu Prezydenta, Multimedialnej Sali Historii Rady Miasta Gniezna II RP oraz Koncertowej Sali Kryształowej. Na I piętrze powstaną również sale wystawienniczo-warsztatowe. Adaptacja poddasza (II piętro) będzie polegała na utworzeniu kameralnej sali widowiskowej wraz z Salą Kominkową, tu postawną również sale twórczości artystycznej.

Prezydent Tomasz Budasz podkreślił, że realizacja projektu i otwarcie ratusza dla zwiedzających z pewnością przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego. To także element przygotowań miasta do obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przypomniał, że w grudniu 1918 r. właśnie przed tym budynkiem spotkali się inicjatorzy dołączenia się gnieźnian do powstania.

Z kolei samorządy miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego, które wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO).

Chcemy, aby kaliski ratusz tętnił życiem i co oczywiste był wizytówką Kalisza, i aby stąd można było pokierować turystów dalej, do Ostrowa Wielkopolskiego, do Antonina, czy chociażby do muzeum w Opatówku – mówił prezydent Grzegorz Sapiński.

Kaliski projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” wartości prawie 5,9 mln zł otrzyma ponad 3,4 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+, a Ostrów Wielkopolski na projekt pn. „Multimedia – rozszerzenie oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie Wielkopolskim” o wartości ponad 5,75 mln zł otrzyma blisko 4,9 mln zł. Umowy o dofinansowanie dla projektów realizujących zapisy Strategii ZIT dla rozwoju AKO dotyczą projektów zgłoszonych w ramach naboru konkursowego, gdzie łączna kwota projektów wynosi ponad 11 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z WRPO 2014+ to ok. 8 mln zł.

Wspomniane interwencje skierowane są na inwestycje służące zwiększeniu atrakcyjności ratuszy miejskich i udostępnieniu ich wybranych przestrzeni na cele kulturalne.

Odnowione wnętrza zabytkowego budynku ratusza w Kaliszu staną się atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów miejscem prezentacji oferty kulturalnej, opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu miasta i regionu.

Celem głównym projektu jest zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Kalisza i regionu. Jako cele szczegółowe projektu wymienia się: zmniejszenie ryzyka degradacji obiektów zabytkowych, wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego Kalisza i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wzrost udziału nowoczesnych technik komunikacyjnych i informacyjnych w działalności kulturalnej i turystycznej, udostępnienie zasobów kultury osobom niepełnosprawnym poprzez likwidację barier architektonicznych oraz rozwiązania informatyczne, zwiększenie zatrudnienia na terenie AKO.

Nastąpi rewaloryzacja części wnętrz zabytkowego budynku ratusza miejskiego oraz stworzenie oferty kulturowej opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących zadań: adaptacja pomieszczeń piwnic budynku ratusza, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio na cele wystawiennicze poprzez roboty budowlane oraz zakup stałego wyposażenia i urządzeń multimedialnych. Opracowana będzie koncepcja wystawy stałej oraz wykonana ekspozycja.

Pomieszczenia na parterze budynku ratusza będą zaadaptowane na potrzeby obsługi ruchu turystycznego przez Centrum Informacji Turystycznej, a budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobudowana zostanie winda oraz przebudowane wejście do budynku.

W wyniku realizacji projektu powstanie ośrodek kulturotwórczy, służący rozwojowi turystyki kulturowej i pielgrzymkowej.

Jak zaznaczają władze miasta celem projektu nie jest konkurowanie i zastąpienie wizyty in situ w innych instytucjach kultury, czy zabytkach Kalisza/AKO, lecz przygotowanie do takiej wizyty. Stworzona zostanie na mapie AKO oferta, która ma wprowadzać do świadomego przeżywania najciekawszych miejsc. Powstaną: na Wieży Ratuszowej platforma widokowa – Kalisz na wyciągnięcie ręki, plansze z panoramą, fotografie obiektów widocznych z każdej z czterech stron wieży, lunety, kamery panoramiczne; kondygnacja IV zegarowa – Strażnik czasu (na straży czasu) prezentacja zegarów w mieście, informacji i ciekawostek o rodzinie zegarmistrzów Rafała Stiltera; kondygnacja III – Kalisz uroda miasta w architekturze zamknięta, prezentacja obiektów i ich wnętrz (kamienice, obiekty użyteczności publicznej, świątynie różnych wyznań, place, aleje), życie miasta u progu wybuchu I wojny światowej, zburzenie Kalisza, jego odbudowa, współczesność; kondygnacja II – Kalisz Miasto Otwarte poświęcone mieszkańcom (zróżnicowanie społeczne), życiu otwartego i wielokulturowego miasta, różnorodność postaci związanych z Kaliszem i różne aspekty życia społecznego, kulturalnego i naukowego (teatr, drukarstwo, muzyka literatura, astronomia); kondygnacja I wejście: Kalisz Książęcy i Królewski – prezentacja Kalisza jako miasta książęcego i królewskiego na mapie Wielkopolski i kraju.

Według opracowań założeń ideowych ekspozycji w pomieszczeniach Centrum Edukacyjno–Kulturowego Wieża Ratuszowa powstaną sale ekspozycyjne o następującej tematyce: III piętro (korytarz przy wejściu na wieżę) – Do zobaczenia w dorzeczu Prosny, prezentacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze dorzecza Prosny, odwołanie do tradycji geograficzno-historycznej regionu południowo–wschodniej Wielkopolski.

Prezentacja treści na specjalnym panelu przystosowanym do osób niepełnosprawnych, wyposażonym m.in. w stół interaktywny, monitory, dla których wieża ratuszowa ze względów technicznych będzie niedostępna.

Powierzchnia ekspozycji Wóz Rzymski poświęcona zostanie najstarszym śladom osadnictwa w rejonie Kalisza, położeniu Kalisii na Szlaku Bursztynowym, najstarszej metryce pisanej Kalisza wśród miast polskich.

Ponadto powstanie: klub książki; sala prezentacyjna, sala wykładowa, dwie sale warsztatowe.

Z kolei mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli skorzystać z poszerzonej oferty nowopowstałej multibiblioteki oraz ratusza.

Parter ratusza, gdzie dotychczas funkcjonowała restauracja Ratuszowa zostanie zaadaptowany na stałe wystawy, tak aby powstało muzeum 3D. Planuje się utworzyć stałą ekspozycję zabytkowej części miasta imitującą fragment ulicy miejskiej z początku XX w. oraz wystawę urządzoną w stylu dawnej kawiarni: Café Retro, salon fryzjerski, aby mieszkańcy mogli poznać jak wyglądało dawniej życie w mieście.

Z kolei na cele biblioteki multimedialnej władze miasta planują przebudować budynek przy ul. Kolejowej 24 B przy trakcie pieszym, którym można bezpośrednio podążać do ostrowskiego rynku z zabytkowym ratuszem. W ramach przebudowy dwóch kondygnacji budynku wykorzystywanego dotychczas na cele usłudowo-handlowe tworzona będzie oferta multimedialnej biblioteki, przystanku kultury dla mieszkańców aglomeracji. Powstaną przystanki kultury w zakresie: literatury, wypożyczalni, filmoteki, fonoteki – szeroko dostępne dla mieszkańców.

Planowane zakończenie projektów nastąpić ma jesienią 2018 r.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

5. nowych pociągów

W piątek 13 kwietnia 2018 roku Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisze umowę o dofinansowanie ...

„Szatnia na medal!”

„To umowy, które nie opiewają na miliony, ale w naszej ocenie są niemniej ważne dla ...

Obwodnica Gostynia oraz DW 190 i DW 434

Zostały  ogłoszone przetargi na realizacje dwóch inwestycji: budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr ...

Miliony dla Pleszewa

Ponad 6 milionów złotych dofinansowania udostępni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na drugi ...

Stu chętnych

Wnioski o przyznanie mieszkań pobrało ok. 100 chętnych – powiedziała specjalista ds. zarządzania nieruchomościami Towarzystwa ...