Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Rekultywacja poza kontrolą

Rekultywacja poza kontrolą

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła raport na temat rekultywacji terenów po eksploatacji kopalin.

Starostowie nie zapewnili skutecznej i prawidłowej rekultywacji terenów po wydobyciu kopalin. W tej kwestii wykazali się całkowitą biernością. Obowiązek rekultywacji gruntów w całości spoczywa na przedsiębiorcy, który prowadził wydobycie kopalin. Jednak to starosta ma dopilnować, aby została ona przeprowadzona właściwie oraz w terminie. Tymczasem nie sprawdzano, czy wszystkie wyrobiska, na których zaprzestano wydobycia, były rekultywowane i czy odbywało się to zgodnie z przepisami.

Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin jest przywracaniem ich do użytku. Proces ten polega m.in. na odbudowie sieci dróg dojazdowych, zboczy i skarb oraz zabezpieczeniu ich przed erozją, ukształtowaniu terenu, uregulowaniu stosunków wodnych.

W Polsce, według danych GUS, na koniec 2016 r. grunty wymagające rekultywacji zajmowały powierzchnię blisko 65 tys. ha i w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. ich powierzchnia zwiększyła się o 3,7 tys. ha, tj. o ponad 6 proc. NIK zwraca uwagę, że opuszczone kopalnie (np. żwirownie) mogą zagrażać bezpieczeństwu z uwagi na występujące tam osuwiska. Poza tym często stają się miejscem nielegalnego składowania śmieci i różnego rodzaju odpadów.


wyrobisko Lewkówka I W październiku 2018 r. policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego w wyrobisku Lewkówka I , którego rekultywacja powinna się zakończyć w 2017 r., odnotowali próbę zakopania ok. 100 ton odpadów nieznanego pochodzenia (fot. wykonana podczas kontroli NIK)

w

Cały raport na stronie NIK

x

Zobasz także

Kwartalnik „Nieruchomości@”

Resort sprawiedliwości prezentuje pierwsze wydanie kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Czasopismo, które powstało z inicjatywy Patryka Jakiego, ...

Standard lokali socjalnych

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napływają sprawy, w których klienci opisują warunki panujące w przyznawanych ...

Polska pustynią Europy

Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ...

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...

NIK o mieniu wojskowyn

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania i realizacji ...