Ładowarki emu.energy

Remont szkoły przy Garbarach

Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisały przetarg, który wyłoni wykonawcę kolejnych prac modernizacyjnych, mających na celu rewitalizację zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Garbary 82.

Budynek szkolny z czerwonej cegły, wzniesiony w latach 1914 – 1917 u zbiegu ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary, wpisany jest do rejestru zabytków od 1984 roku. Od kilku lat jest systematycznie odnawiany,

Do zadań wykonawcy będzie należała rewitalizacja elewacji budynku od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopanie fundamentów i wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, czyszczenie elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug, likwidacja pęknięć i wymiana 52 okien. Dodatkowo, w ramach tej samej umowy, wyremontowane zostanie podniebie, czyli wewnętrzna część sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary. Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą składać swoje oferty do 11 kwietnia.

Nie będą to pierwsze prace remontowo-modernizacyjne wykonane w tym obiekcie w ostatnich latach. Zmodernizowano już kompleksowo dach wraz z więźbą dachową, ułożono nową dachówkę, wymieniono opierzenia, stolarkę okienną, a także wyremontowano salę gimnastyczną. Ważnym remontem była wymiana starej posadzki w podcieniach. Renowacji poddano elewację od strony ul. Garbary i ul. Estkowskiego.

Zakres planowanych obecnie prac modernizacyjnych, podobnie jak poprzednich, uzgodniony został z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wybrany podmiot na realizację prac będzie miał 195 dni od dnia podpisania umowy.

x

Zobasz także

Mickiewicza – jednokierunkowa

Jeden kierunek ruchu, zmiana sposobu parkowania i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości „Tempo 30”. Między innymi ...

Unii Lubelskiej z tramwajem

Podpisano umowę z wykonawcą rozbudowy ul. Unii Lubelskiej z nową trasą tramwajową. Za półtora roku ...

Zamiast 18 dołków – las

Prezydent Poznania podjął decyzję o zalesieniu działki pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach. ...

Bloki w ogrodzie karmelitów

Miejscowe plany dla rejonu Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Solnej, dla terenów na Umultowie i dla ...

Most Lecha z konstrukcją

Prace były związane z montażem stalowej konstrukcji północnej nitki mostu Lecha. Zamontowano wszystkie wielkogabarytowe segmenty. ...