Ładowarki emu.energy

Rewitalizacja Miasta Pleszewa

Pleszew przechodzi gruntowne zmiany. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 24 lipca podpisała z władzami miasta umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Pleszewa”.
Dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” wyniosło 5,3 mln zł, podczas gdy realizacja całego projektu zamyka się kwotą 6,3 mln zł. To drugie tak duże dofinansowanie dla Pleszewa w tej kadencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
„Dwa razy więcej pieniędzy wydajemy, kiedy rewitalizujemy tereny zabytkowe, niż kiedy budujemy od podstaw” – powiedziała Marzena Wodzińska, nie kryjąc zadowolenia, że starania o zwiększenie alokacji środków znalazły odzwierciedlenie w wysokości dofinansowania dla Pleszewa.
Projekt przeprowadzony zostanie na terenach pokolejowych i obejmuje dwa przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023. W ramach zadania przebudowie ulegnie budynek po dworcu PKP na cele Biblioteki Publicznej oraz przeprowadzona zostanie inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu przylegającego do dworca PKP. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” jest kompleksowym projektem, zakładającym wielofunkcyjność zmodernizowanej przestrzeni oraz nadanie infrastrukturze zupełnie nowych funkcji.

x

Zobasz także

Nowa komenda w Kaliszu

W Kaliszu otwarto nową siedzibę komendy Miejskiej Policji. Koszt to 57 mln zł. Nowa siedziba ...

E-solarisy dla Konina

Spółka Solaris Bus & Coach poinformowała o podpisaniu umowy na sześć autobusów elektrycznych z Miejskim ...

Zbyszko Company buduje w Pile

Firma Zbyszko Company poinformowała PAP dziś o rozpoczęciu budowy zakładu produkcyjnego w Pile na terenie ...

Przebudowa centrum Szamotuł

Blisko 14,6 mln zł pochłoną prace rewitalizacyjne w centrum Szamotuł. Przedsięwzięcie, obejmujące m.in. przebudowę płyty ...

Zastrzyk na komunikację Gniezna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO ...