Fotografia wnętrz

Rewitalizacja Miasta Pleszewa

Pleszew przechodzi gruntowne zmiany. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 24 lipca podpisała z władzami miasta umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Pleszewa”.
Dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” wyniosło 5,3 mln zł, podczas gdy realizacja całego projektu zamyka się kwotą 6,3 mln zł. To drugie tak duże dofinansowanie dla Pleszewa w tej kadencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
„Dwa razy więcej pieniędzy wydajemy, kiedy rewitalizujemy tereny zabytkowe, niż kiedy budujemy od podstaw” – powiedziała Marzena Wodzińska, nie kryjąc zadowolenia, że starania o zwiększenie alokacji środków znalazły odzwierciedlenie w wysokości dofinansowania dla Pleszewa.
Projekt przeprowadzony zostanie na terenach pokolejowych i obejmuje dwa przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023. W ramach zadania przebudowie ulegnie budynek po dworcu PKP na cele Biblioteki Publicznej oraz przeprowadzona zostanie inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu przylegającego do dworca PKP. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” jest kompleksowym projektem, zakładającym wielofunkcyjność zmodernizowanej przestrzeni oraz nadanie infrastrukturze zupełnie nowych funkcji.

x

Zobasz także

Rozbudowa w „Orlim Stawie”

Ruszyła rozbudowa hali sortowni wraz z towarzyszącymi obiektami i infrastrukturą w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ...

Zielona dotacja dla Konina

Komisja Europejska pozytywnie oceniła wniosek przygotowany przez MFiPR o środki na przygotowanie planów transformacji regionów, ...

Dopłaty za zbieranie deszczówki

W czerwcu Ostrów Wlkp. uruchomi pilotażowy program dopłat dla mieszkańców, którzy będą zbierać i wykorzystywać ...

Pomoc dla branży turystycznej

W piątek 8 maja o godz. 11 Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotka ...

Plany trzech obwodnic

Minister infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla 3 nowych obwodnic w województwie wielkopolskim. Obwodnice: Gostynia w ...