Finansowanie pomostowe

Rewitalizacja Miasta Pleszewa

Pleszew przechodzi gruntowne zmiany. Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 24 lipca podpisała z władzami miasta umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ realizacji projektu pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Pleszewa”.
Dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” wyniosło 5,3 mln zł, podczas gdy realizacja całego projektu zamyka się kwotą 6,3 mln zł. To drugie tak duże dofinansowanie dla Pleszewa w tej kadencji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
„Dwa razy więcej pieniędzy wydajemy, kiedy rewitalizujemy tereny zabytkowe, niż kiedy budujemy od podstaw” – powiedziała Marzena Wodzińska, nie kryjąc zadowolenia, że starania o zwiększenie alokacji środków znalazły odzwierciedlenie w wysokości dofinansowania dla Pleszewa.
Projekt przeprowadzony zostanie na terenach pokolejowych i obejmuje dwa przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023. W ramach zadania przebudowie ulegnie budynek po dworcu PKP na cele Biblioteki Publicznej oraz przeprowadzona zostanie inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu przylegającego do dworca PKP. „Rewitalizacja miasta Pleszewa” jest kompleksowym projektem, zakładającym wielofunkcyjność zmodernizowanej przestrzeni oraz nadanie infrastrukturze zupełnie nowych funkcji.

x

Zobasz także

Likwidacja barier

Prawie 4 mln zł z PFRON trafi do 19 wielkopolskich powiatów. Dzięki tej kwocie samorządy ...

Jedno dziecko – jedno drzewo

Kalisz włącza się w akcję upamiętniającą narodziny nowych mieszkańców. 28 września 2019 roku rodzice dzieci, ...

Piła pozwała Skarb Państwa

Samorząd Piły złożył do Sądu Okręgowego pozew przeciwko Skarbowi Państwa, domagając się zapłaty zaległych środków ...

Calisia One znowu gra!

ANTCZAK Investments oficjalnie otworzył w Kaliszu wielofunkcyjny kompleks biznesowy Calisia One. Na terenie zrewitalizowanej fabryki ...

Na powiatowym szlaku

W niedzielę, 30 czerwca, odbędzie się Rodzinny Rajd Rowerowy „NA POWIATOWYM SZLAKU”  W niedzielę, 30 ...