Bolechowo 750×200 – maj 2017

„Rodzi się” wiadukt w Komornikach

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20” – tak brzmi pełna nazwa zadania, którego podstawowy zakres obejmuje:

przebieg wiaduktu – równolegle do osi dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej po jej północno zachodniej stronie (logistyka budowy – ciągłość ruchu)

wiadukt kolejowy o przekroju dwutorowym nad ulicą jednojezdniową oraz wyniesioną nad poziom ulicy półką dla pieszych i rowerzystów

kładka pieszo-rowerowa zlokalizowana wzdłuż wiaduktu kolejowego po stronie m. Poznania

skrzyżowania jednopoziomowe po obu stronach tunelu z priorytetem dla komunikacji publicznej

całość węzła dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania przewidywana jest:

budowa parkingu typu Park & Ride (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)

budowa parkingu typu Park & Bike (zbliżenie do peronu PKP kierunek Poznań)

budowa pętli autobusowej w rejonie parkingu i peronu PKP (z dojazdem od skrzyżowania z ul. Wołczyńską)

zintegrowana infrastruktura pieszo – rowerowa

Po wybudowaniu przedmiotowego węzła zdecydowanie poprawi się funkcjonalność całego układu komunikacyjnego, dzięki tej inwestycji powstanie:

skrzyżowanie bezkolizyjne z Trasą Kolejową E20

konsolidacja różnych środków transportu w jednym miejscu + parkingi

optymalizacja układu linii autobusowych

skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej

Realizację prac projektowych rozpoczęto w ubiegłym roku i na dzień dzisiejszy jest gotowa koncepcja budowy węzła oraz program funkcjonalno-użytkowy. Trwa procedura związana z decyzją środowiskową, która ma zostać wydana w październiku br. Równolegle do powyższych prac powstaje projekt budowlany. Zadanie współfinansowane jest przez miasto Poznań, powiat poznański oraz gminę Komorniki a dofinansowane ma być w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Poznań czyli ze środków Unijnych. Koszt zadania szacowany jest na około 80 mln zł a kwota dofinansowania ma wynosić ok. 40 mln zł.

Planowane jest aby w połowie IV kwartału br. dokumentacja aplikacyjna wnioskująca o środki pomocowe z Unii Europejskiej została złożona w Urzędzie Marszałkowskim. Pełna dokumentacja przetargowa ma zostać przygotowana w I kwartale 2019 roku co pozwoli ogłosić przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji wykonawczej. Prace budowlane planowane są na lata 2019-2022.

Wykorzystano informacje oraz materiały ze strony spółki: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Materiał ze strony Komornik.

x

Zobasz także

Nowe skrzydło podstawówki

25 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt ...

CBA w Suchym Lesie

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakwestionowało dwie umowy dzierżawy w gminie Suchy Las (woj. wielkopolskie) – dowiedziała ...

Więcej drzew w WPN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy ...

Osada z XII wieku w Czerwonaku

Podczas budowy łącznika ulic św. Wojciech i Szkolnej w Czerwonaku archeolog odkrył ślady średniowiecznej osady. ...

Bezpieczna droga

Szeroka, bezpieczna droga. Obok chodnik i ścieżka rowerowa. Dwa ronda, nowe przystanki, oświetlenie i wyspy ...