кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Rozpoczynają się prace nad planem miejscowym dla wolnych torów

Od 7 kwietnia do 5 maja można zgłaszać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poznańskich wolnych torów. 5 i 6 kwietnia przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (MPU) na spotkaniach z mieszkańcami Wildy i Łazarza zaprezentowali mieszkańcom tych dzielnic propozycje zagospodarowania ok. 118 ha gruntów. Właścicielem obszaru ograniczonego ulicami Stanisława Matyi, Roboczą, Hetmańską i Kolejową w większości są Polskie Koleje Państwowe SA oraz syndyk masy upadłościowej poznańskich ZNTK. Łączący Wildę z Łazarzem tunel dla samochodów i autobusów, a dla ruchu pieszego i rowerowego – zielony łącznik obu dzielnic nad torami, na wysokości ul. Kanałowej. Do tego kładka dla pieszych, będąca przedłużeniem ul. Sikorskiego oraz nowa ulica, Dolna Głogowska ulokowana między torami kolejowymi a ul. Kolejową, która ma być odciążeniem dla Głogowskiej – to tylko niektóre rozwiązania dla wolnych torów, zaprezentowane przez MPU podczas spotkań z mieszkańcami obu dzielnic. Pochodzą z prac wyróżnionych w konkursie na koncepcję zagospodarowania tego terenu, rozpisanym dwa lata temu przez Miasto Poznań i PKP SA.

Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy projekt

Niespełna miesiąc temu uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęła Rada Miasta Poznania. Sporządzenie planu ma na celu uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo-przestrzennego dla terenów wolnych torów, jako nowej wielofunkcyjnej dzielnicy miasta i metropolii poznańskiej. Ma pomóc powiązać Wildę z Łazarzem w sposób integrujący funkcjonalnie i przestrzennie obie dzielnice oraz naprawić błędy urbanistyczne powstałe przy okazji lokalizacji nowego budynku dworców PKP i PKS, galerii handlowej oraz związanego z nimi układu transportowego. Określony ma zostać nowy układ komunikacyjny, wprowadzony normatyw parkingowy. Priorytet komunikacyjny ma mieć transport publiczny i rowerowy oraz ruch pieszy. Plan ustalić ma też maksymalne parametry oraz lokalizację nowej zabudowy.
– Rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję zagospodarowania wolnych torów pozwoliły nam rozpocząć konsultacje społeczne od przedstawienia propozycji. To wyjątkowa praktyka, ale teren którego dotyczy jest również wyjątkowy. I to nie tylko w skali Poznania – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Łazarza Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Rekomendacje radnych

Radni komisji polityki przestrzennej i komisji rewitalizacji Rady Miasta Poznania chcą, by projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wolnych torów byłĚ oparty na rozwiązaniach urbanistycznych wynikających z prac koncepcyjnych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie. Efektem ma być nowa, wielofunkcyjna dzielnica o mieszanym charakterze mieszkaniowo-usługowym, o zabudowie o zwartym charakterze śródmiejskim, z dużym udziałem zieleni. Oś komunikacyjna powinna być oparta o linię tramwajową, odseparowaną od głównych potoków ruchu samochodowego. Radni chcą też, by w pracach nad planem rozważyć możliwość lokalizacji wielopoziomowych parkingów nadziemnych na obszarze wolnych torów
Zdaniem radnych należy zachować najcenniejsze obiekty dziedzictwa przemysłowego i nadać im nową funkcję. Rekomendują wprowdzenie nowych połączeń Łazarza i Wildy poprzez kładki pieszo-rowerowe i funkcjonalny tunel, a także powstanie urozmaiconego systemu terenów zielonych oraz wykreowanie centrotwórczych przestrzeni publicznych.

Wszystko, co najlepsze

Na pierwszych spotkaniach z mieszkańcami Wildy i Łazarza, które odbyły się 5 i 6 kwietnia, przedstawiciele miasta zaprezentowali koncepcję opartą właśnie o rozwiązania z nagrodzonych prac konkursowych.
– Nasze propozycje to najcenniejsze elementy prac zgłoszonych do konkursu, który miasto Poznań rozpisało wraz z PKP SA dwa lata temu. Przede wszystkim zwycięskiej pracy z biura Mycielski Architecture&Urbanism – mówiła podczas spotkania informacyjnego z mieszkańcami Łazarza Katarzyna Derda z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Wśród najlepiej ocenianych elementów prac konkursowych znalazła się m.in. „krzywa wrażeń”. W ten sposób nazwano zmienność i różnorodność obiektów odsłaniających się dla przemieszczających się po tej przestrzeni osób. Każdy z odcinków drogi przez ten teren kończy się czymś charakterystycznym – m.in. placem, skwerem, przestrzenią publiczną.
Miejscy urbaniści docenili również „miąższość kwartałów”. Ich wnętrza mają być wypełnione zielenią. Wszystko dzięki temu, że miejsca parkingowe powstaną pod ziemią. Na powierzchni pozostaną tylko te, które służyć będą zlokalizowanym w tym rejonie usługom.
Według pracowników MPU obszar wolnych torów mógłby być podzielony funkcjonalnie. Na północy przeważałaby funkcja usługowa zabudowy, uzupełniana wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym, na południu dominowałoby wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, a jego uzupełnieniem byłoby budownictwo usługowe. Miejscy urbaniści uwzględnili również przedłużenie ul. Sikorskiego, które kładką łączyłoby Wildę z Łazarzem, a także zachowanie obiektów, które wskazał konserwator zabytków – m.in. lokomotywownię wachlarzową.

Potrzebne korekty

Ich zdaniem jednak nie wszystkie koncepcje przedstawione w pracach konkursowych są możliwe do realizacji bez korekt. Uwagę urbanistów zwraca m.in. niewykorzystany potencjał północnej cześci terenu wolnych torów i brak „humanizacji” okolicy centrum handlowego Avenida. Zwracają również uwagę na to, że główna arteria, która powstanie na terenie obecnych wolnych torów, powinna być szersza. Aby mogła pełnić zakładane w koncepcjach funkcje powinna mieć co najmniej 43 m szerokości. Zasadne byłoby również rozdzielenie ciągu drogi dla samochodów od linii komunikacji tramwajowej i ciągu pieszo-rowerowego. Ich zdaniem poprawki wymaga także zaprojektowany wstępnie tunel łączący Łazarz z Wildą, a spadki zielonego łącznika nad torami, na wysokości ul. Kanałowej, powinny być łagodniejsze.
Urbaniści z MPU chcieliby, by projekt współgrał ze strukturą własnościową terenu wolnych torów. Jego największe części należą do Polskich Kolei Państwowych i syndyka masy upadłościowej ZNTK.
– Chcielibyśmy doprowadzić do tego, by właściciele wraz z inwestorami, którzy w przyszłości będą budować na tych terenach, współuczestniczyli w finansowaniu budowy tamtejszej infrastruktury społecznej, m.in. szkoły, przychodni lekarskiej
– tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Łazarza zamiary miasta Łukasz Mikuła, przewodniczący komisji polityki przestrzennej Rady Miasta Poznania.

Początek drogi

Spotkania z mieszkańcami Wildy i Łazarza były pierwszymi w cyklu konsultacji społecznych. Przedstawiciele miasta zapowiadają kolejne.
7 kwietnia na stronach MPU pojawiło się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wolnych torów, razem z mapką określającą granice obszaru objętego planem. Zainteresowani mogą składać do niego wnioski do 5 maja. Przyjmuje je Miejska Pracownia Urbanistyczna, mieszcząca się przy ul. Prusa 3. Potem nastąpi wyłożenie projektu, zostanie zorganizowana publiczna dyskusja nad zawartymi w nim rozwiązaniami i będzie możliwość wnoszenia do niego szczegółowych uwag.
Całościowa koncepcja zagospodarowania terenu wolnych torów ma być gotowa w październiku.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Inwestycje i ubóstwo

Odbicie w inwestycjach jest wyraźne, choć za wcześnie mówić, że jest to wzrost trwały – ...

Stabilna Wielkopolska

Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła  ratingi Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej ...

Król Szparag już panuje

Największym producentem tych warzyw są Chiny, a szparagi w tym kraju uprawiane są na powierzchni 65 ...

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

Forum Gospodarcze Metropolii Poznań to największa regionalna konferencja gospodarcza skierowana do przedsiębiorców i władz samorządowych. ...

Koszuty i Rogalin Pomnikami Historii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za ...