Bolechowo 750×200 – maj 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

RPO: dyskusja o problemach funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Bardzo często podczas spotkań regionalnych rzecznika praw obywatelskich osoby, z którymi spotykał się Adam Bodnar, zgłaszały szereg nadużyć i nieprawidłowości w spółdzielniach mieszkaniowych. 23 stycznia w Biurze RPO odbyło się spotkanie ze spółdzielcami, aby omówić najważniejsze problemy. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rad nadzorczych oraz członkowie spółdzielni z kilku miast m.in. z województwa kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Wielu z nich wskazywało, że prawo spółdzielcze wymaga gruntownej zmiany.
Główne postulaty, jakie przestawili goście to m.in.:

* wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prawa własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek;
* jawność dokumentacji spółdzielni, szczególnie tych dotyczących kalkulacji wydatków;
* organizacja obrad walnego zgromadzenia w tzw. „częściach”;
* jednolite zasady lustracji organizacji spółdzielczych;
* rozszerzenie roli radców prawnych – nie jedynie do reprezentowania zarządów, ale również członków spółdzielni.
Rzecznik wskazał, że te kwestie wymagają głębszej analizy.
– Z pewnością kwestia jawności dokumentów w spółdzielni jest niezwykle istotna. Należy się również pochylić nad orzecznictwem w podobnych sprawach. Może warto część z tych wątpliwości rozstrzygnąć tą właśnie drogą – zauważył Adam Bodnar.

x

Zobasz także

Odpowiedzialność za wodociąg pod działką

Właściciel nieruchomości, przez którą przebiegają urządzenia wodociągowe gminy, może żądać ustanowienia służebności oraz dochodzić od ...

Dziś Dzień Pośrednika – są darmowe konsultacje

Pośrednicy z blisko stu biur nieruchomości z całego kraju czekają na pytania konsumentów. Już dziś ...

Kredyty hipoteczne będą miały przejrzyste zasady

16 marca Senat debatował nad ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu ...

Przedawnienie roszczeń spółdzielni

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności ...

Sankcje finansowe za brak OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC będą nakładane kary finansowe. To jedna ze zmian do projektu ...