кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Sąd unieważnił transakcję

Prokuratura Rejonowa w Wrześni skutecznie podjęła czynności mające na celu

zabezpieczenie interesów słabszych stron występujących w postępowaniu cywilnym.
Prokurator Rejonowy we Wrześni, złożył w Sądzie Rejonowym we Wrześni pozew o ustalenie nieważności oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez dwoje mieszkańców Kostrzyna (rodzeństwo) o zamiarze wyrażonym w formie umowy przedwstępnej i umowy o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie. Podstawą żądania prokuratora było ustalenie, że oświadczenia woli zbywców nieruchomości zostały złożone w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sprzedający nieruchomość jako osoby upośledzone umysłowo nie były w stanie rozumieć znaczenia oraz skutków czynności cywilno – prawnych, w których uczestniczyli.
W złożonym pozwie prokurator wniósł ponadto o zabezpieczenie zgłoszonego roszczenia, do czasu wydania rozstrzygnięcia, poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczyły kwestionowane umowy.
Po przeprowadzeniu postępowania, przy udziale prokuratora, Sąd Rejonowy we Wrześni w całości podzielił zasadność złożonego pozwu i ustalił nieważność oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez zbywców nieruchomości i obciążył kosztami postępowania osobę, która nabyła przedmiotową nieruchomość. Ponadto prokurator zainicjował postępowanie sądowe o częściowe ubezwłasnowolnienie rodzeństwa, które wadliwie sprzedało nieruchomość.
Niniejsza sprawa stanowi przykład zasadnej i skutecznej interwencji prokuratora w celu ochrony praworządności oraz praw obywateli, którzy z uwagi na swój stan zdrowia psychicznego nie są w stanie należycie dbać o swoje interesy majątkowe.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Ryczałt od najmu

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawach podatkowych, w tym m.in. w przepisach dotyczących transakcji ...

Uwłaszczenia z 1971 roku

Obywatele nie mogą kwestionować decyzji o przejęciu ich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych przez ...

Prokurator pomógł lokatorce

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku ...

PiS lubi energetyków

RPO prosił Prezydenta RP o weto do ustawy, która za bardzo ułatwia życie właścicielom sieci ...

Opłata roczna „przed” WSA

Dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego, jeśli samorządowe kolegium odwoławcze odmówi obywatelowi przywrócenia terminu do ...