кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Dni otwarte

Sąd unieważnił transakcję

Prokuratura Rejonowa w Wrześni skutecznie podjęła czynności mające na celu

zabezpieczenie interesów słabszych stron występujących w postępowaniu cywilnym.
Prokurator Rejonowy we Wrześni, złożył w Sądzie Rejonowym we Wrześni pozew o ustalenie nieważności oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez dwoje mieszkańców Kostrzyna (rodzeństwo) o zamiarze wyrażonym w formie umowy przedwstępnej i umowy o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie. Podstawą żądania prokuratora było ustalenie, że oświadczenia woli zbywców nieruchomości zostały złożone w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sprzedający nieruchomość jako osoby upośledzone umysłowo nie były w stanie rozumieć znaczenia oraz skutków czynności cywilno – prawnych, w których uczestniczyli.
W złożonym pozwie prokurator wniósł ponadto o zabezpieczenie zgłoszonego roszczenia, do czasu wydania rozstrzygnięcia, poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczyły kwestionowane umowy.
Po przeprowadzeniu postępowania, przy udziale prokuratora, Sąd Rejonowy we Wrześni w całości podzielił zasadność złożonego pozwu i ustalił nieważność oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez zbywców nieruchomości i obciążył kosztami postępowania osobę, która nabyła przedmiotową nieruchomość. Ponadto prokurator zainicjował postępowanie sądowe o częściowe ubezwłasnowolnienie rodzeństwa, które wadliwie sprzedało nieruchomość.
Niniejsza sprawa stanowi przykład zasadnej i skutecznej interwencji prokuratora w celu ochrony praworządności oraz praw obywateli, którzy z uwagi na swój stan zdrowia psychicznego nie są w stanie należycie dbać o swoje interesy majątkowe.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Niższe koszty komornicze

Z początkiem 2019 r. w życie wejdzie nowa ustawa o kosztach komorniczych – ustawa została ...

Źródłem szkody jest decyzja dekretowa

W dniu 28 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie ...

Zarzuty za ścięcie drzew

W sprawie dotyczącej wycięcia drzew w Łebie Prokuratura Okręgowa w Słupsku postanowiła przedstawić dwóm osobom: ...

Konstytucja biznesu

Andrzej Duda prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje ...

Rząd pomoże płacić czynsz

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma dopłatę do czynszu, jeśli miesięczny dochód nie przekroczy 60 proc.przeciętnego wynagrodzenia ...