кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Sąd unieważnił transakcję

Prokuratura Rejonowa w Wrześni skutecznie podjęła czynności mające na celu

zabezpieczenie interesów słabszych stron występujących w postępowaniu cywilnym.
Prokurator Rejonowy we Wrześni, złożył w Sądzie Rejonowym we Wrześni pozew o ustalenie nieważności oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez dwoje mieszkańców Kostrzyna (rodzeństwo) o zamiarze wyrażonym w formie umowy przedwstępnej i umowy o sprzedaży nieruchomości położonej w Kostrzynie. Podstawą żądania prokuratora było ustalenie, że oświadczenia woli zbywców nieruchomości zostały złożone w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Sprzedający nieruchomość jako osoby upośledzone umysłowo nie były w stanie rozumieć znaczenia oraz skutków czynności cywilno – prawnych, w których uczestniczyli.
W złożonym pozwie prokurator wniósł ponadto o zabezpieczenie zgłoszonego roszczenia, do czasu wydania rozstrzygnięcia, poprzez wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczyły kwestionowane umowy.
Po przeprowadzeniu postępowania, przy udziale prokuratora, Sąd Rejonowy we Wrześni w całości podzielił zasadność złożonego pozwu i ustalił nieważność oświadczeń woli złożonych przed notariuszem przez zbywców nieruchomości i obciążył kosztami postępowania osobę, która nabyła przedmiotową nieruchomość. Ponadto prokurator zainicjował postępowanie sądowe o częściowe ubezwłasnowolnienie rodzeństwa, które wadliwie sprzedało nieruchomość.
Niniejsza sprawa stanowi przykład zasadnej i skutecznej interwencji prokuratora w celu ochrony praworządności oraz praw obywateli, którzy z uwagi na swój stan zdrowia psychicznego nie są w stanie należycie dbać o swoje interesy majątkowe.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Szybsze przedawnienie roszczeń

9 lipca 2018 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy – Kodeks ...

Automatyzm przekształcenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego we współwłasność gruntu stanie się z automatu, z mocy proponowanej ustawy – ...

Prawa właścicieli zabytków

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat upomina się o prawa właścicieli prywatnych obiektów, włączanych do gminnej ...

Opublikowano Prawo Budowlane

 W Dzienniku Ustaw RP opublikowano 22 czerwca ujednolicony tekst ustawy Prawo Budowlane. Zmiany wejdą w ...

Kres użytkowania wieczystego

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt likwidujący użytkowanie wieczyste – poinformowało w czwartek biuro prasowe ...