Ładowarki emu.energy

Samorządowe absolutoria

Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania otrzymali absolutoria.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 4 czerwca 2018 roku, radni przyznali absolutorium Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za wykonanie budżetu w minionym roku. „Za” były 23 głosy, „przeciw” 5, a wstrzymało się od głosowania 3 radnych.

Budżet Województwa Wielkopolskiego za rok 2017 został zrealizowany w zakresie dochodów w wysokości 1.137,1 mln zł, co stanowiło 97,4%, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło

1.173,2 mln zł, tj. 92,4% jego założeń. Z kolei realizacja wydatków majątkowych to 345,1 mln zł, co w strukturze wydatków jest bliskie 30%. „Świadczy to o wysokim poziomie inwestycyjności budżetu” – podkreślił Marszałek Marek Woźniak.

Podsumowane dziś wykonanie budżetu za rok 2017 jest bardzo dobre i równie dobrze jest oceniane” – powiedział Marszałek Woźniak i dodał „skład Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził opinię pozytywną o naszym budżecie, bez jakichkolwiek uwag. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi – RIO wyraziła opinię pozytywną o tym wniosku. W tym samym tonie brzmiało także sprawozdanie biegłego rewidenta”. Marszałek przytoczył także stanowisko nowojorskiej agencji Fitch Ratings, która stwierdziła, że „mamy dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia, a także bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe”. Przypomnijmy, Agencja Ratingowa Fitch Ratings potwierdziła 11 maja ratingi Województwa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AAA(pol)”. Ratingi Wielkopolski są obecnie ograniczone ratingiem Polski. Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.

Wśród wydatków majątkowych najwyższą pozycję stanowiły wydatki na pasażerskie przewozy kolejowe i infrastrukturę drogową co stanowi ogółem 43,9% wszystkich wydatków w ciągu roku. Jednymi z ważniejszych inwestycji drogowych były prace realizowane na trasach wojewódzkich nr 188 (Człuchów – Piła) oraz nr 185 (Obrzycko-Szamotuły). Na ochroną zdrowia samorząd województwa przeznaczył 119,9 mln zł, z największymi wydatkami w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla szpitali w sumie ok. 22 mln zł oraz budowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień – 13 mln zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w 2017 roku z budżetu uruchomiono środki 121,4 mln zł, w tym głównie dotacje podmiotowe na utrzymanie 21 instytucji kultury.

Dobre wyniki operacyjne i mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia powodują, że Województwo posiada wysoką zdolność do realizacji inwestycji z programów unijnych perspektywy finansowej 2014-2020.

Podczas briefingu prasowego poprzedzającego sesją absolutoryjną, Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odnieśli się do zarzutów stawianych przez opozycyjnych radnych z PiS, którzy uważają, że „miliony złotych można zagospodarować lepiej”. „Próbują to robić w sposób zakrawający na manipulację. Jest to rozpaczliwa próba znalezienia czegokolwiek na nie, bo tak naprawdę nie ma podstaw, by kwestionować to wykonanie budżetu” – podsumował Marszałek Woźniak.

PREZYDENT JACEK JAŚKOWIAK Z ABSOLUTORIUM

Rada miasta udzieliła absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania. Za taką decyzją głosowało 21 radnych, przeciw było 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu.Absolutorium to znak, że budżet miasta w 2017 roku był dobrze zaplanowany, a prezydent Poznania zadbał o to, by został również jak najlepiej wykonany.

– Ja osobiście w analizie wykonania budżetu za rok 2017 wśród wielu pozytywów zwróciłbym uwagę na wyjątkowy, rekordowy wręcz wynik finansowy ze sprzedaży majątku. Najwyższy od roku 2008! – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Zainteresowanie miejskimi nieruchomościami to bezpośredni wynik zmieniającej się polityki rozwoju miasta. Na lepszą – zgodną z obecnymi europejskimi trendami.

Jak wyglądał budżet na 2017 rok?

Dochody bieżące miasta wynosiły ponad 3,3 mld zł – to więcej, niż zakładano podczas tworzenia planów budżetowych. Największą ich częścią były pieniądze z podatków PIT i CIT. Z nich do miejskiej kasy wpłynęło aż 1,1 mld zł. To również więcej niż zakładano.

Wysokie były również dochody miasta z podatków od nieruchomości, które wyniosły 402 mln zł, czyli aż 7 mln zł powyżej zakładanej kwoty oraz wpływy ze sprzedaży biletów ZTM (173 mln zł, 7 mln powyżej planu).

Dochody majątkowe wyniosły 207 mln zł – największą ich częścią były pieniądze pochodzące ze sprzedaży majątku miejskiego: 110 mln zł. To rekordowa kwota, najwyższa od 9 lat, świadcząca o zainteresowaniu inwestorów poznańskimi obiektami. Wydatki bieżące miasta zamknęły się w kwocie niemal 2,9 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo aż 985 mln zł przeznaczono na oświatę. Na politykę społeczną i zdrowie Poznań wydał 647 mln zł, a na transport 619 mln zł

Nowe drogi, chodniki, tory tramwajowe i więcej parków

Wydatki inwestycyjne Poznania pochłonęły prawie 440 mln zł. Wśród nich najwięcej, bo aż 195 mln zł wydano na drogi oraz komunikację zbiorową. Za te pieniądze zrealizowano wiele projektów, które ułatwiają życie pieszym, kierowcom i rowerzystom.

Był wśród nich m.in. pierwszy etap Programu „Centrum”, czyli remont ul św. Marcin, na który miasto przeznaczyło w budżecie 6,4 mln zł. Na przebudowy utwardzonych miejskich ulic wydano 5,3 mln zł. Prawie 50 mln zł miasto wyłożyło na przebudowę wiaduktów nad ul. Inflancką i ul. Chartowo, a ponad 6,2 mln na budowę ronda Starołęcka/Głuszyna.

Zadbano o pasażerów komunikacji miejskiej: ponad 23 mln zł Poznań przeznaczył na odnowę torów i sieci tramwajowych.

Narzekać nie mogą również piesi i rowerzyści. Miasto wydało ponad 4,2 mln na budowę chodników i 1,8 mln na budowę przejścia dla pieszych na Żegrzu. Ponad 4,3 mln zł przeznaczyło na Wartostradę i ponad 4,6 mln zł na budowę dróg rowerowych.

Ważnym punktem budżetu były inwestycję w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Miasto przeznaczyło na nie ponad 61 mln zł. Prawie 3,5 mln wydano na budowę Plażojady, a ponad 1,3 mln na zagospodarowanie Starego Koryta Warty. Ponad 9 mln Poznań przeznaczył na budowę i modernizację parków i zieleńców, w tym ponad 4 mln zł na Park Rataje.

Miasto zadbało też o jakość powietrza i na likwidację źródeł niskiej emisji w zasobach komunalnych wydało ponad 2,6 mln zł, a na ochronę powietrza – 1,5 mln zł.

Rozbudowy szkół i szpitali

43 mln zł Poznań przeznaczył na inwestycję w oświatę. Ponad 7,2 mln zł wydano na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 61 na Szczepankowie i ponad 1,4 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie. Inwestycją, na którą przeznaczono aż 7,6 mln zł była budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie.

Ruszyły nie tylko budowy nowych szkół i przedszkoli, zadbano też o remonty już istniejących. Prawie 2 mln zł na miasto przeznaczyło remont III LO, 1,3 mln na modernizację przedszkola nr 43 i 2,8 mln zł na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4.

Na inwestycje związane z polityką społeczną i zdrowotną miasto wydało ponad 25 mld zł. Szpital Miejski im. F. Raszei dostał prawie 3,3 mln zł na przebudowę Oddziału Ginekologii i 2,6 mln zł na remonty oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia dostał niemal 2,7 mln zł na utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej. Miasto wydało też 1,4 mln zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Na bezpieczeństwo mieszkańców wydano niemal 20 mln zł – w tym 1,4 mln na budowę strażnicy dla OSP Głuszyna i prawie milion zł na monitoring.

Niewiele mniej, bo prawie 19 mln zł Poznań wydał na inwestycje związane z kulturą fizyczną i turystyką. Ponad 1,4 mln zł przeznaczono na modernizację pływalni w Parku Kasprowicza, ponad 4,1 mln na remont Toru Regatowego i kompleksu Malta i ponad 5,8 mln zł na modernizację Areny. Prawie 10 mln zł Poznań zainwestował też w kulturę. Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 161,5 mln zł. Zadłużenie miasta po raz kolejny spadło. Na koniec 2017 roku wynosiło 1,2 mld zł i było aż o jedną czwartą mniejsze niż w 2014 roku.

x

Zobasz także

Rowery czwartej generacji

Na 21 marca planowane jest uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego czwartej generacji (PRM 4G). Trwają ...

Miejski Dworzec PKS

Radni miejscy zdecydowali o podziale spółki PKS Poznań S.A. Wydzielona część jej majątku – lokal ...

Golden Marketing Conference

W dniach od 19 do 20 marca na uczestników Golden Marketing Conference czeka ponad dwadzieścia ...

Strategia Polskich Mebli

Podczas największych targów meblowych w Polsce przedstawiono strategię marki dla polskiej branży meblarskiej, która ma ...

W Wiedniu to jest życie…

Po raz 10. z rzędu Wiedeń uznany został za najlepsze miejsce do życia w rankingu ...