Bolechowo 750×200 – maj 2017

Samorządy dla mieszkań plus

Planowana nowelizacja Krajowego Zasobu Nieruchomości powinna zachęcić gminy do udziału w Mieszkaniu plus

powiedział dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka. Jak zauważył, przyczyni się do tego wprowadzenie bonifikaty za grunty oddane na potrzeby programu.

Zmiany w przepisach mają zwiększyć skalę inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie plus (fot. pixabay.com)

W ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości mają zostać zmienione zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do KZN. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały stanąć mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus.
W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN.
Przedstawiona przez Radę Mieszkalnictwa propozycja zmiany ustawy o KZN ma rozwiązać ten problem. Podmiotom, od których zostaną przejęte grunty, zostanie przekazana rekompensata w wysokości 90 proc. wartości tych gruntów, w przypadku gdy KZN przejmie i następnie zbędzie tę nieruchomość.
Jak zauważył Górka „planowana nowelizacja, której jedną z poprawek jest wprowadzenie bonifikat, powinna zachęcić gminy do przekazywania gruntów i dokumentów do zasobu”.
– Do tej pory nie były one zainteresowane współpracą, szczególnie gdy do Krajowego Zasobu Nieruchomości miały być kierowane atrakcyjne tereny, kluczowe dla funkcjonowania danego organu – podał.
– Należy jednak pamiętać, że w ustawie mamy paragraf, który umożliwia zwrot przekazanej do KZN nieruchomości organom administracji, w przypadku gdy KZN nie będzie realizował na niej swoich zadań – powiedział ekspert.
– Co więcej, w przypadku gdy gmina zawnioskuje do ministerstwa o zwrot nieruchomości, to właściwy minister decyzją może dokonać jej zwrotu – dodał.
Zdaniem Górki „stworzenie osoby prawnej w postaci Krajowego Zasobu Nieruchomości i ustawowe nadanie mu właściwych do realizacji mieszkaniowych kompetencji było dobrym posunięciem”.
– Potrzebna była instytucja, która oprócz poprawy mieszkalnictwa sklasyfikuje we wspólnym repozytorium zasoby gruntowe w Polsce – zauważył.
– Dodatkowo nadano KZN ważną funkcję zarządzania i obrotu gruntami, co rodzi nadzieje, że oprócz BGK Nieruchomości i programu Mieszkanie plus, beneficjentami będą także inwestorzy profesjonalni, jak spółki deweloperskie – powiedział Górka. Dodał, że „deweloperzy są zainteresowani budową nowych mieszkań, ale nie posiadają odpowiednich banków ziemi”.
Koordynator Rady Mieszkalnictwa Mirosław Barszcz wyraził nadzieję, że „planowane przez ustawodawcę zmiany w ustawie o KZN przyśpieszą proces przekazywania nieruchomości do KZN i tym samym pozwolą istotnie zwiększyć skalę inwestycji w ramach rządowego programu Mieszkanie plus”. Barszcz liczy, że wszystkie państwowe podmioty dysponujące gruntami, na których mogą zostać zrealizowane dostępne cenowo inwestycje mieszkaniowe, jeszcze aktywniej niż dotąd włączą się w realizację programu Mieszkanie plus.
Rada Mieszkalnictwa została powołana styczniu br. W jej skład – obok premiera Mateusza Morawieckiego, który jest jej przewodniczącym – weszli m.in. ministrowie: inwestycji i rozwoju; rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; kultury i dziedzictwa narodowego; środowiska oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Koordynatorem Rady jest Mirosław Barszcz.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Monciak jest najdroższy

Warszawa została zdeklasowana. Na rynku małych mieszkań króluje teraz Trójmiasto. Gdańskie kawalerki cenami biją te ...

Ceny metra kw. w górę?

Dynamika cen na rynku nieruchomości w Polsce jest coraz wyższa. Jak wynika z raportów NBP ...

Wyższe czynsze komunalne

Od kwietnia lokatorzy mieszkań komunalnych będą musieli ujawniać dochody, ryzykując jednocześnie podwyżkę opłat za mieszkanie. ...

Program Mieszkań Plus

Analizujemy blisko 200 inwestycji na gruntach samorządowych w ramach rządowego programu Mieszkanie plus – powiedział ...

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Co rynkowi mieszkaniowemu przyniesie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny? Jak projekt nowelizacji przepisów dotyczących finansowania inwestycji oceniają ...