Samorządy nie chcą veta rządu

Dwie organizacje skupiające samorządy – Związek Miast Polski oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – wydały oświadczenia wobec zapowiadanego przez stronę rządową zawetowania unijnego budżetu.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski z dużym niepokojem obserwuje zagrożenie związane z terminowym przyjęcie budżetu Unii Europejskiej. Aktualnie kończą się środki pochodzące z Unijnego budżetu na lata 2014-2020. Zostały one- zdaniem SGiPW – dobrze wykorzystane przez samorządy. Bez tych środków nie byłoby korzystnych zmian zachodzących w społecznościach lokalnych, a perspektywa zawetowania unijnego budżetu może nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Brak wsparcia unijnego dla polskich samorządów zatrzyma ich rozwój na długie lata. „W tym przypadku brak jest miejsca na jakiekolwiek dywagacje na temat zwycięstwa moralnego czy obrony polskiej racji stanu.” – stwierdza SGiPW.

W stanowczym tonie wypowiada się również Związek Miast Polskich. ZMP zwraca uwagę, że powodem ogłoszonej przez rząd Polski zapowiedzi weta wobec budżetu Unii Europejskiej jest powiązanie korzystania przez państwa członkowskie ze wspólnych środków finansowych z przestrzeganiem praworządności. „Musi budzić zdumienie fakt, że rząd państwa członkowskiego, w którego Konstytucji już w 2. artykule zapisano, że jest demokratycznym państwem prawnym, nie akceptuje właśnie tego warunku.” – czytamy w oświadczeniu.

ZMP zwraca uwagę, że nie bez znaczenia jest oczywiście także dostęp polskich przedsiębiorców, rolników oraz społeczności lokalnych i regionalnych do wielkich środków finansowych, które – począwszy od funduszy przedakcesyjnych – dotychczas silnie wsparły polskie reformy, ukierunkowując je na zrównoważony rozwój.

Źródło i fot. Miasto Poznań

x

Zobasz także

Będzie iluminacja na Święta

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Nie odbędzie się Betlejem Poznańskie czy ...

Poznań podoba się w USA

Na stronie internetowej „European Best Destinations” opublikowano ranking najlepszych europejskich miejsc do odwiedzenia, zamieszkania i ...

Wolne moce spalarni

Poznańska spalarnia ma wolne moce przerobowe. Miasto, które jest właścicielem instalacji szuka dostawców odpadów zmieszanych. ...

Ciepło i prąd ze ścieków

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o ...

Nagroda Quadro dla „Żelazka”

W Poznaniu po raz 22. przyznano nagrodę im. Jana Baptysty Quadro. Statuetka trafiła do pracowni ...